De Hervormde Kerk is in Veendam gestart met een zogenaamde schuurkerk op het erf van Albert Aaalder Nagenkragt. Een oud vat met een bijbel erop diende als preekstoel. 

Het kerkgebouw gezien in winterse sfeer vanuit het plantsoen. 

Het kerkgebouw dateert uit 1661 en is gefinancierd door de Provinciale Staten en Adriaans Geert Wildervanck. De aannemer was Jan Lubbers. De kostprijs was destijds 4000 Carolie guldens. A.G. Wildervanck legde de eerste steen. In 1662 werd de kerk in gebruik genomen.

De kerk gezien vanaf de Kerkstraat bij de toegangspoort naast de woning van de plantsoenopzichtersfamilie Bos. 

De kerk bestond oorspronkelijk uit één schip met toren. In 1967 werd  er een tweede schip aangebouwd. De toren werd toen ommmetseld en verhoogd.

In 1824 kreeg de kerk een orgel. 

Van oudsher hing in de toren een klok, die afkomstig was uit de Martinitoren te Groningen. In 1955, ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan van Veendam werd deze klok vervangen door een carillon. De galmgaten in de toren werden hiertoe vergroot. De foto is van eind jaren twintig.

Op deze opname uit de jaren veertig zijn duidelijk de twee schepen, waaruit de kerk bestaat, zichtbaar.  

En tenslotte een opname uit 1990. Op deze foto zijn de in 1955 vergrootte galmgaten duidelijk zichtbaar.

We vervolgens onze route via de