Eeltjo Aldegondus van Beresteijn, geboren in Haarlem op 2-4-1876 en overleden te's-Gravenhage op 14-09-1948, was van 1911-1916 burgemeester van Veendam. Hij heeft als burgemeester in de korte periode dat hij in Veendam zat heel veel daadkracht laten zien.  Zo gaf hij aan het uitbreidingsplan Tusschendiepen een stedelijk karakter. Dit woningbouwplan lag tussen de Boven- en Westerdiep en tussen de Kerklaan en Nieuwe Laan. 

De Van Beresteijnstraat heette eerst Verlengde Stationsstraat.

Foto uit 1932. De bouw van de villa's is in volle gang. Let nog maar eens op het gat tussen de derde en vierde woning (met luiken) van rechts. 

Nu enkele jaren later. Het open gat van de vorige foto is nu opgevuld. De vierde woning van hiervoor is nu het tweede pand van rechts. In deze woning met luiken woonde destijds de tandarts Ter Borg.

Op deze foto uit 1950 staat het flatgebouw al aan de Van Beresteijnstraat met het Beneden Oosterdiep.  

Vanaf de Van Blankesteijnkade kijken we over de basculebrug van1912 naar de Van Beresteijnstraat. Op de rechterhoek had Wijndelt Everts een tabakszaak. Ook heeft hier de juwelierszaak Repko gezeten.

Helemaal in de verte zien we de MULO.

We gaan terug naar het andere eind van de Van Beresteijnstraat. Daar staat na 1968 het Ubbo Wilkensfontein aan de oevers van de AE bij de AE Kade op de hoek met de Van Beresteijnstraat. In 2004 is het fontein weer naar zijn oorspronkelijke plek teruggezet.