Achter het gemeentehuis werd een mooi park aangelegd.  

Een mooi gezicht in de twintiger jaren op de westelijke gevel van het raadhuis. 

We kijken nu vanaf het gemeentehuis het plantsoen in. Linksachter zien we de NH-kerktoren en geheel rechts de achterzijde van de panden in de Kerkstraat en geheel achteraan het gebouw van de Rijks HBS.

De bomen zijn rond 1940 al behoorlijk gegroeid en het park is volwassen geworden.

Een oude opname van rond 1900 (poststempel 1903). De bevolking vertoeft in het park.

Ook was er voor het muzikaal gebeuren gezorgd middels een muziekkoepel.

Het park werd bij zonsondergang met een hek afgesloten. De jonggeliefden, die door de Kerkstraat liepen te zwieren, waren hier niet zo blij mee. 

Een kaart met een stempel van 1906.  Tijdens het landbouwcongres in Veendam zijn er diverse kaarten uitgegeven rond het feestelijk gebeuren ervan.

Het park had vijvers, boompartijen, een heuvel en een muziektempel.  Deze foto is uit 1909. 

In het park kwam ook een bijzondere lagere school te staan, de zogenaamde schoentjesschool. De leerlingen waren allen van beter komaf en droegen in plaats van klompen schoenen. Na 1960 toen de school werd opgeheven ging dit gebouw dienst doen als politiebureau. De lokatie is ongeveer de huidige nieuwbouw van het gemeentehuis in het Julianapark.

In het plantsoen was door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen - het Nutsdepartement Veendam - in 1894 overgegaan tot het stichten van bewaarscholen. De voorloper van de huidige kleuterscholen. Op de foto ziet u de eerste gebouwd in het Julianaplantsoen. De school is later afgebroken voor de bouw van een muziekschool. De huidige muziekschool is er nu ook al weer uit en ondergebracht in het Cultuurcentrum Van Beresteyn. 

In 1911 werd het park naar het westen toe uitgebreid.  Hiermee moest het hele gebied achter de Kerklaan tot aan de NH Kerk worden aangekocht, dit betrof de gehele grote tuin van goudsmid Barends. 

De opname uit 1921 heeft als titel: Oude Plantsoen. Dit betreft dus het deel naar het raadhuis toe.

Een andere opname uit 1921 heeft als titel: Nieuwe Plantsoen. Dit betreft dus de voormalige tuin van goudsmid Barends dat in 1911 omgevormd is tot openbaar plantsoen. 

Een derde opname uit 1921 toont ons een vijverpartij. Dit is nu in het Julianapark.

 

Wederom een foto uit het beginstadium van het plantsoen. Een jaartal ontbreekt op de kaart. 

Deze opname van de vijfer is uit 1913.

Deze ansichtkaart uit 1936 betreft dezelfde plek als de foto hier voor. Jarenlang heeft er een zeemijn uit de eerste wereldoorlog gelegen in deze vijver.  De mijn was onklaar gemaakt en was tot de tweede wereldoorlog een bezienswaardigheid voor jong en oud. De Duitse bezetters maakten een eind aan dit feest door de zeemijn weg te halen. 

Het leven was destijds vredig en het was goed vertoeven in het Julianaplantsoen. 

 

Het is eind vijftiger jaren. Het leven is weer rustig. Allleen er ligt nu geen zeemijn meer in de vijver.

We keren terug naar het oude deel van het plantsoen en kijken nog even terug naar het raadhuis dat we in de verte zien. 

Naar de andere zijde toe zien we door de bomen de toren van de Nederlands Hervormde Kerk.

Deze foto uit medio zestiger jaren is nog relatief jong, maar toch heel belangrijk. Wat wij hier nu zien is allemaal verdwenen voor de grote parkeerplaats achter de Kerkstraat.

We vervolgen de route naar de