Dit deel van de Kerkstraat wordt in de volksmond wel Verlengde Kerkstraat genoemd. Feitelijk werd deze benaming vroeger slechts gebruikt voor de woningen aan het latere Prins Hendrikplein. 

In dit deel van de Kerkstraat, dat we nu gaan bezoeken, stonden vroeger vele voorname herenhuizen. Heden is hiervan nagenoeg niets terug te vinden.

Geheel rechts zat destijds Fietsen- en Motorenzaak van Pieter Sant. Dit pand is afgebroken ten behoeve van de doorbraak naar de J.G. Pinksterstraat. Links daarnaast zien we de onderwijzerswoning.

Het tweede pand van links is de voormalige pastorie.

Naast de doorbraak naar de J.G. Pinksterstraat stond dit armenhuis uit 1806/1807. In 1972 is dit gebouw afgebroken voor supermarkt De Boer (heden zit Jumbo hier).

We kijken weer naar de noordzijde van de straat. Van links naar rechts zien we achtereenvolgens: voormalig kapsalon "Hesse's Barbier", de pastorie, de woning van Hazewinkel, de woning van dokter Wicherts en daarnaast de woning van Mulder van de steenknopenfabriek. 

In 1905 werd de Veendammer Hypotheekbank opgericht en is na een verbouwing in het kapsalon van Hesse getrokken. De hypotheekbank ging in 1928 failliet. Daarna werd de Nutsspaarbank in dit pand gehuisvest. In 1954 kocht Simon de Vries het pand en gebruikte het voor opslag. Het pand is rond 1960 afgebroken. 

Geheel links zat ,sinds de oprichting in 1917 tot aan het vertrek rond 1930 naar de Molenstreek, Het Landbouwhuis van de Veenkoloniale Boerenbond. Het pand werd verder bewoond door de meubelmaker Tebbenhof, die tevens concierge was van de VBB. Nu staat op deze plek een nieuw pand met hotelkamers voor Hotel parkzicht.

Brief uit 1914 van de Veenkoloniale Boerenbond aan de afdelingen Wildervank en Borgercompagnie waar problemen zijn met de waterbeheersing.

Tegenover de hiervoor genoemde panden stond aan de zuidzijde geheel links de Fietsen- en Motorenzaak van Stant. Rechts daarvan zien we het zogenaamde Drieborgje. Een pand met drie aparte womingen. Links van het paard met wagen stond vroeger het armenhuis 't Waarkhuus). Nu is daar sinds kort JUMBO- Supermarkt gevestigd. 

Geheel rechts is nog een deel te zien van het in 1972 afgebroken Werkhuis (Armenhuis). Dit was een instelling van de kerkenraad om paupers en zwervers van de straat te houden. De middelen hiervoor waren altijd tegering, zodat de arme stakers met al het geringe wat hen werd aangeboden, genoegen moesten nemen. 

In het winkelpandje links van het grote pand van VBB is de schrijver en dichter Herman de Boer geboren.

Een foto van de Kerkstraat voor de afbraak van de rechter panden om plaats te maken voor de winkel(s) waar momenteel Valkema Sport in zit. Het tweede pand van rechts was de voormalige pastorie, dat destijds door Stant is verbouwd tot winkelpand. Er was rechts een fietsenzaak in gevestigd en links een garage. Tevens was er een benzinepomp.

Verderop in de (Verlengde) Kerkstraat zien we rechts een pand dat in gebruik was als logement. Onder andere woonde Abraham Douwes (zakenman, bestuurder en horecaondenemer) in dit pand.

Later kwam na een drastische verbouwing de GADO (Groninger Autobussendienst Onderneming) met een garage en wachtkamer in dit pand. Momenteel is het pand opgedeeld in drie winkelunits.

In 1923 werd de paardentram Veendam-Pekela opgeheven en in 1925 werd de stoomtram Oldambt-Pekela langzamerhand vervangen door buslijnen. Er waren in de Veenkoloniën diverse kleine busmaatschappijen werkzaam die alle streden om een deel van de koek. De Appingedammer D. van de Ploeg had onder de naam GADO ook bussen op de weg en lijfde langzamerhand de vele kleine busondernemingen in met hun concessies en veroverde zo als monopolist de Veenkoloniën.

Aan de overzijde van destijds de Verlengde Kerkstraat stond het pand De Fluitketel.

IN 1811 worden al bewoners gemeld op dit adres. Vanaf 1840 tot 1942 zaten er bakkers in dit pand, waarvan Bakkerij Jonker de bekendste was. In 1942 wordt het nog tijdelijk een bloemenwinkel van J. Oosterhof. In 1953 woont J. Th. Windt op dit adres en vestigt hier een Winkel van Sinkel onder de handelsnaam "De Fluitketel".  Het pand is daarna grondig verbouwd, want bij de grote brand van 1972, die woedde bij de buren De Noordooster was het pand al in de huidige vorm. Bij deze brand ging de opslag van "De Fluitketel" ook geheel verloren. 

Daarna (welk jaar is mij niet bekend) kwam er een speciaalzaak in verlichting in dit pand onder de naam "De Fluitketel".