Veendam

Scholthuizen

 

Aan het noordeinde van het Beneden Westerdiep lag aan de landszijde over deze klapbrug de buitenplaats Somerlust (Zomerlust). Deze opname is van 1908. In 1910 is Somerlust afgebroken. Het Westerdiep is in 1649 gegraven en waarschijnlijk stamt de buitenplaats ook uit die periode.

Burgemeester De Hoopstraat

Petrus Jacobus de Hoop werd geboren op 6 februari 1862 te Franeker. Hij overleed op 14 december 1952 te Amersfoort.

Ubbo Wilkensstraat

Ubbo Wilkens was van 1907-1910 en van 1920 tot zijn overlijden in 1921 burgemeester van Veendam. Van 1910-1920 was hij gedeputeerde van de provincie Groningen. Bij zijn overlijden had hij de gemeente een legaat van 3000 gulden nagelaten voor de bouw van het fontein. Het duurde tot 1934 voordat het fontein in gebruik werd genomen.

Winkler Prinsstraat

Anthony Winkler Prins, misschien wel de bekendste Veendammer. Hij werd geboren in Voorschoten op 30 januari 1817 (geboorteakte) en overleed aldaar op 4 januari 1908. 

N.H. Kerk

De Hervormde Kerk is in Veendam gestart met een zogenaamde schuurkerk op het erf van Albert Aaalder Nagenkragt. Een oud vat met een bijbel erop diende als preekstoel. 

Het kerkgebouw gezien in winterse sfeer vanuit het plantsoen. 


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren