Veendam

Ubbo Wilkensstraat

Ubbo Wilkens was van 1907-1910 en van 1920 tot zijn overlijden in 1921 burgemeester van Veendam. Van 1910-1920 was hij gedeputeerde van de provincie Groningen. Bij zijn overlijden had hij de gemeente een legaat van 3000 gulden nagelaten voor de bouw van het fontein. Het duurde tot 1934 voordat het fontein in gebruik werd genomen.

Winkler Prinsstraat

Anthony Winkler Prins, misschien wel de bekendste Veendammer. Hij werd geboren in Voorschoten op 30 januari 1817 (geboorteakte) en overleed aldaar op 4 januari 1908. 

N.H. Kerk

De Hervormde Kerk is in Veendam gestart met een zogenaamde schuurkerk op het erf van Albert Aaalder Nagenkragt. Een oud vat met een bijbel erop diende als preekstoel. 

Het kerkgebouw gezien in winterse sfeer vanuit het plantsoen. 

Winkelcentrum Promenade

Op het terrein waar voorheen het plantsoen van Sociëteit Veenlust  lag, is aan het eind van de jaren zestig het winkelcentrum Promenade gebouwd.  Op het sport- feestterrein van destijds is nu de Promenadeparkeerplaats.

Van Beresteijnstraat

Eeltjo Aldegondus van Beresteijn, geboren in Haarlem op 2-4-1876 en overleden te's-Gravenhage op 14-09-1948, was van 1911-1916 burgemeester van Veendam. Hij heeft als burgemeester in de korte periode dat hij in Veendam zat heel veel daadkracht laten zien.  Zo gaf hij aan het uitbreidingsplan Tusschendiepen een stedelijk karakter. Dit woningbouwplan lag tussen de Boven- en Westerdiep en tussen de Kerklaan en Nieuwe Laan. 

De Van Beresteijnstraat heette eerst Verlengde Stationsstraat.


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren