Aan het noordeinde van het Beneden Westerdiep lag aan de landszijde over deze klapbrug de buitenplaats Somerlust (Zomerlust). Deze opname is van 1908. In 1910 is Somerlust afgebroken. Het Westerdiep is in 1649 gegraven en waarschijnlijk stamt de buitenplaats ook uit die periode.Hier zien we de boerderij van Vos en later Leeuwerik. Deze boerderij hoorde destijds bij het landgoed Somerlust. Het hoofdgebouw van Somerlust stond op de foto links achter de bomen. Na de afbraak van Somerlust in 1910 en het rooien van het bijbehorende bos bleef deze boerderij nog lange tijd staan en is rond de jaren tachtig van de vorige eeuw eveneeens afgebroken.

Van het Westerdiep naar Scholthuizen. Scholthuizen is ontstaan in het midden van de zeventiende eeuw op een hoog stuk grond in het veengebied en was daardoor vrij vroeg geschikt voor bewoning. Deze streek werd destijds ook wel Boven Muntendam genoemd en wordt als het begin van Veendam gezien.  

We zijn hier op de hoek bij het huidige Frans Spiekmanstraat en Scholthuizen. Geheel links het winkeltje van Weij. In het vierde pand van links bakte de bekende bakker Wieringa zijn hardbroden, een specialiteit.

De opname dateert uit de jaren veertig.

Gezicht op de Brug Scholthuizen, de verbinding tussen de Vredenrustlaan en de Middenweg. 

We gaan nu de Middenweg op en zien aan de rechterzijde de Openbare Lagere School. Het linker deel van het schoolgebouw is niet gesloopt en is momenteel in gebruik als Buurthuis Noord/West. Via het Sinnigeslaantje gaan we terug naar het Beneden Verlaat.

We zijn nu aan het eind gekomen van het Rondje Veendam en we kunnen het vervolg van de route kiezen