Ten oosten van het Oosterdiep is de Havenstraat.

Aan de westzijde van het spoor ter hoogte van de huidige Havenstraat was destijds een haventje aangelegd. Hier vond overslag van goederen plaats. In de verte kunnen we de fabrieken van Ommelanderwijk duidelijk zien.

De via het Oosterdiep aangevoerde landbnouwproducten etc. kon in dit haventje worden overgezet in treinwagons.

We zien hier het voormalige keurlokaal uit 1912 aan de Havenstraat. Hier was de Gemeentelijke Keuringsdienst voor vee, vlees en vis in ondergebracht. Er was ook een kleine abattoir voor het slachten van vee. In 1914 kwamen er koelcellen bij, die ook voor de plaatselijke slagers beschikbaar werden gesteld.

Naast het keurlokaal (links) bevond zich vroeger ook een Gemeentelijke IJsfabriek uit 1913 (rechts).

Het gebouw van de keuringsdienst werd later het onderkomen van de Sociale Zaken en  het Gewestelijk Arbeidsbureau.

Verder is er een vreemde ansichtkaart van de hoek Havenstraat/Parallelstraat.

Het ziekenhuis van Veendam. Ja u leest het goed, maar er is nooit een ziekenhuis geweest.

Het pand werd in 1904 gebouwd en betreft het onderkomen van het Groene Kruis aan de Havenstraat/Parallelstraat.  Ter orientatie: het pand ziet uit op de spoorlijn.

Ten noorden van de Havenstraat ligt Plan Oost. Deze foto uit 1960 laat de in aanbouw zijnde sociale woningbouw uit die jaren zien.

De straten Doctor Koppiusstraat, Tijdensstraat en Dr Bekenkampstraat vallen onder Plan Oost.