Vanaf het Beneden Oosterdiep gaan we nu naar de Stationsweg.

Over het Beneden Oosterdiep lag een in 1912 gebouwde basculebrug. In 1940 is deze brug opgeblazen met het doel de Duitsers tegen te houden. De brug werd vrij snel hersteld. De brug leidde in de volksmond naar de nieuwe villabuurt het Gouden Eiland. Dadelijk rechts over de brug kwam men op de Blankensteinkade. Na de demping van het Oosterdiep werd dit weer gewoon Beneden Oosterdiep. Geheel in de verte, na nog een kale straat, is de station van Veendam zichtbaar.

De Stationstraat op een kaart met poststempel 1927. Op de achtergrond zien we weer het station en het grote gebouw rechts op de foto is Hotel Van kreel.

Deze ansichtkaart uit 1920 toont al meer bebouwing. In het tweede pand van links heeft jarenlang de Kamer van Koophandel gezeten.

We lopen verder de straat in en komen waarschijnlijk aan bij de eerste rotonde van Veendam.

Op deze kaart uit 1923 zien we rechts de rails van de paardentram liggen. De bebouwing links is bijna volledig.

Op 1 februari 1909 werd de Rijkslandbouwwinterschool in gebruik genomen. Voorheen was deze school gevestigd in een lokaal van de Hoogere Burgerschool.

Het was in het begin een winterschool. Van 1909 tot 1923 werd in de zomers een cursus gegeven aan de boerendochters.  De boerenzonen van beter komaf kregen in de wintermaanden, wanneer er weinig tot geen werk was op de boerderij, onderricht in nieuwe landbouwmethoden en bemesting. Later werd het een gewone dagschool. In 1972 werd de school gesloten. 

Onder deze link een bezoek in 1929 aan onder meer de Rijks Landbouw- winterschool door Prins Hendrik, de gemaal van Koningin Wilhelmina.

Het plein voor de Rijkslandbouwwinterschool werd na de WOII de Pieter Sneeuwplein genoemd. Pieter Sneeuw volgde in 1936 de eerste directeur Jan Kok op. In 1944 werd Pieter Sneeuw door de Duitse bezetters gefusilleerd.

Ook het gebouw van de Kamer van Koophandel  staat aan de huidige Pieter Sneeuwplein.

De Kamer van Koophandel bevond zich sinds 1862 in Veendam. Na de invoering van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel uit 1922 werden de werkzaamheden sterk uitgebreid. In de periode 1924-1935 was de Kamer gevestigd in de Kerkstraat. Vanaf 1935 werd het pand aan de Pieter Sneeuwplein betrokken. In 2009 werd de vestiging in Veendam volledig opgeheven.

Eenzelfde opname uit 1943 als hiervoor, echter met dit verschil dat de Landbouwschool is gemoderniseerd. 

Het gebouw van de Kamer van Koophandel in de jaren vijftig aan de Piete Sneeuwplein.

Tegenover het pand van de Kamer van Koophandel aan de overkant van de Stationsstraat staat dit pand.

Villa's aan de Stationsstraat.

 Villa's gezien van de andere zijde.

 De eerste Huishoudschool stond aan de Kerkloane (Kerstraat). In 1940 werd de nieuwbouw aan de Stationsstraat betrokken. Vanwege de oorlog werd de opening sober gevierd.

Leerlingen van de Huishoudschool met juf Doornbosch.

Jaarlijks namen de meisjes deel aan de landbouwtentoosnstelling. Het was niet altijd even gemakkelijk de boerenbevolking aan andere eetgewoonten te krijgen.

De Landbouw-Huishoudschool na de verbouwing van 1951. Sedert deze verbouwing heette de school "Afina Doornboschschool"

We naderen het station van 1910.

Het station van Veendam is op 1 augustus 1910 opengesteld voor personen- en goederenvervoer. Het personenvervoer is gestopt op 17 mei 1953. Nu wordt het station gebruikt voor de museumspoorlijn STAR uit Stadskanaal.

Het station is van het type NOLS 1e kl. In afwijking van de andere NOLS-gebouwen heeft het station in Veendam een stenen loods met een plat dak.

In 1930 is op kosten van de Gemeente Veendam boven het eerste klasse perron een overkapping aangebracht, uitgevoerd door Ten Horn in Veendam)

Het station gezien van de spoorzijde met links Hotel van Kreel. Voor het station staat de trein van de "Noord Ooster Locaal Spoorweg" gereed voor vertrek naar Zuidbroek en vervolgens naar Groningen.De foto werd in 1913 gemaakt door de Groninger fotograaf J.G. Kramer.

Tegenover het station op de hoek van de Sationsweg met de Parallelweg staat dit pand van voormalige garage DAGO. Het is nu in gebruik als woonhuis.Op de andere hoek van de Parallelweg met de Stationstraat staan deze woningen in 1937. Momenteel is hier weinig veranderd. 

Schuin tegenover het station aan de Parallelweg richting Molenstreek stond Hotel Van Kreel. Tegelijkertijd met het staion is dit pand in 1909 gebouwd.

Op 5 februari 1980 is het gebouw door brand geheel verwoest.  De laatste exploitant was de heer J. Walburg (voorheen werkzaam in de groentehandel).

Vanaf de Parallelweg gaan we rechts de Parklaan in. Een straat met vele villa's

Na de oorlog is deze straat E.E. Stolperlaan genoemd naar de in de oorlog omgekomen Eduard Eugen Stulper. Hij deed mee aan de ondergrondse en werd door de Duitsers opgepakt en gefusilleerd. N.B. E.E. Stolper had aan de Kerkstraat een electriciteitszaak, waar nu Scapino zit.

 In de Parklaan stonden woningen voor de middenstand die in 1913 zijn gebouwd. Deze kaart is van omstreeks 1925 en geeft een mooi beeld van het dagelijks leven uit die tijd. Let op de bode met zijn kar. Dit beeld is nu totaal verdwenen.

Een kaart uit 1930 toont ons waarschijnlijk een mooi zondags beeld. De kinderen hebben ieder een matrozenpakje aan. Deze pakjes werden op zon- en feestdagen gedragen. De opname is in de Parklaan genomen in de bocht naar de Stationsstraat.

 De Parklaan gezien vanuit de Stationsstraat.

Dezelfde woningen als hierboven, maar nu vanuit een andere hoek gezien. Het gebied tussen de Parklaan (nu: Van Stolperlaan) en de Stationsstraat ligt er nog geheel braak bij.

We gaan nu naar de verbindingsweg tussen de Parklaan en de Molenstreek: Tjark Jans Giezenstraat. De foto is genomen vanuit de Parklaan.

De Tjark Jans Giezenstraat gezien richting Pietr Sneeuwplein. Geheel achter in de straat kunnen we nog net de Rijkslandbouwschool zien.

De straat is vernoemd naar de voormalige burgemeester T.J. Giezen (ambtsperiode: 1813-1848). 

De kaart geeft een mooi dagelijks straatbeeld met nog weinig autoverkeer.

En van uit de andere kant gezien.

 

Blik vanuit de Molenstreek in de TJ Giezenstraat. Links zien de zaak in koloniale artikelen van de Fa. Dijkhuis. Rechts op de hoek de bakkerij/lunchroom van Buiskool. Midden op de achtergrond is de huishoudschool nog zichtbaar.

Kies uw route: