We kijken nog even terug  naar Sociëteit Veenlust (links). Rechts zien we Douwes Klabbe.

 Douwes Klabbe met Hotel Everts. Rechtsvoor het pand van fabrikant O.J. Meijer

Bovenaangezicht van de hoek Bocht Oosterdiep met de Molenstreek. Geheel rechts zien we nog een deel van de boerderij van de familie Barteld Bakker.

De boerderij van de Barteld Bakker met een zeer fraai voorgedeelte. In de jaren twintig maakte een grote brand een eind aan al dit moois aan het Bocht-Oosterdiep.

Links naast Veenlust zien we in het grote pand de boekhandel van Dijkhuis omstreeks 1935.

Het winkelpand naast de boekhandel rechts is later afgebroken voor een nieuw pand,

Het kon vroeger erg druk zijn op de veenkoloniale kanalen. Het vervoer van vele goederen gebeurder per schip over de vele kanalen en vele plaatsen waren dan over water dan goed bereikbaar.

Geheel rechts het Oosterdiep met de afslag Kerklaan. Op het Oosterdiep veel zakelijke drukte met rechts de beurtschip van Ten Kley uit Wildervank, die een beurtvaart op Groningen uitvoerde.

Geheel rechts de kledingwinkel van Doornbosch. Links er naast ziet u het huisje waar vroeger een bakkerij in zat. Dit pand is door Doornbosch gekocht en bij zijn winkel getrokken.

Hetzelfde deel van het Bocht Oosterdiep, maar nu is te zien dat de bakkerij  bij het pand van Doornbosch is getrokken (laagbouw).

Op deze foto zien we dat de zaak van Doornbosch is overgenomen door Ferwerda. De ingang is al verplaatst van het Oosterdiep naar de Kerkstraat. Van de voormalige bakkerij is niets terug te vinden.  Momenteel zit De Raad met zijn babyartikelen in dit pand. 

Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Veendam was 1905 een feestjaar. Onder meer werd van 12-15 juli het Nederlands Landhuishoudkundig Congres gehouden te Veendam en het bezoek van Prins Hendrik aan Veendam.

Op de foto de festiviteiten aan het Bocht Oosterdiep met de "Veendam II"

Verder is vermeldenswaard de in aanbouw zijnde woning in Jugendstil van Engbert Duintjer (1899). Later werd in dit pand, Bocht Oosterdiep 45, de Nederlandse Middenstandsbank gevestigd.

Bocht Oosterdiep  in vogelvlucht met gezicht op de Sarabrug. 

Over het Oosterdiep zien we de Sarabrug. Daar rechts tegenover de brug de textielwinkel van Sinnige, dat in 1904 werd afgebroken voor de bouw van de villa van de fabrikant en latere wethouder Engbert Duintjer Hzn, ofwel Klein Engbert genoemd. Later tot 1987 was de Nederlanse Middenstandsbank gevestigd in dit pand. Het pand rechts op de foto is de villa van destijds Koert Meihuizen en later Jan Nico Wilkens. Vroeger stond op deze plek Hotel de Leeuw, waar tot 1879 op de bovenverdieping de gemeenteraad vergaderde.  

De panden midden op de foto zijn alle dus gesloopt voor nieuwbouw en de doorbraak naar het Juilianapark. Ter oriëntatie: geheel rechts zit nu café Rembrandt. De foto dateer van rond 1900.

Het is na de jaarwisseling 1900. De villa geheel rechts van de fabrikant Engbert Duintjer Hzn. is afgebouwd (nu: Bocht Oosterdiep 45). Links ernaast het pand uit 1883 van J. Wilkens Uzn. Dit pand is in de jaren 70-tig voor de doorbraak naar het Julianapark afgebroken.

Foto uit 1928 genomen vanaf de Sarabrug. Ter oriëntatie nemen wij het derde pand van rechts waar Engbert Duintjer woont.

Op deze foto hetzelfde stukje straat als hiervoor, maar nu genomen naar het noorden. Rechtsachter zien we de Sarabrug  en nu is de woning van Engbert Duintjer het tweede pand van links. In het derde pand woonde de familie J.N. Wilkens. 

Op de foto rechts de Sarabrug en links de herenhuizen langs het Bocht Oosterdiep. De foto is van rond 1915 en gemaakt naar het noorden.

Geheel links de voormalige woning van Jan Nico Wilkens. Later in gebruik bij de gemeente. Rechts daarnaast de kruidenierswinkel van Takens.

Deze foto is van nagenoeg hetzelfde stukje straat maar nu 10 jaar vroeger. Rechtsachter zien we Douwes Klabbe, die voor Veenlust ligt.

Deze en de volgende foto geven een mooi beeld van de omgeving van de Sarabrug toen en nu. Links van de brug is de Sarastraat waar "Ol Soartje" woonde. 

Op deze moderne foto kunnen we zien dat aan dit deel van Het Bocht Oosterdiep niet zoveel is gesloopt.

Hierna het tweede deel van het Bocht Oosterdiep: tussen Sarabrug en Julianabrug.

Geheel links woonde destijds notaris W. Boer. Rechts daarnaast in Jugendstil was het pand van de jonge fabrikant Engbert Duintjer.Hij liet dit pand in 1903 bouwen op de plaats van het ouderlijk huis. Achter de villa bevond zich een grote tuin, die later voor een groot deel werd geschonken aan de gemeente en maakt nu deel uit van het Julianapark. Later zat het Leger des Heils in dit pand. In het pand rechts daarvan heeft de bloembinderij van Geert Davids gezeten. In het pand geheel rechts zat het eerste zelfstandige postkantoor van Veendam. 

In het grote pand rechts zat het eerste postkantoor van Veendam. Geheel rechts daarvan het tolhuisje, dat er nog steeds zo uit ziet.

Geheel rechts zien we nog een deel van Café Restaurant Brommet. In de woning met zonnescherm was destijds de galanteriewinkel van Spelbrink gevestigd. Later zat in dit pand de drukkerij annex boekhandel van Gosse Keizer. 

In het derde pand van rechts heeft jarenlang de ijzerzaak gezeten van Carel Windt. In het tweede (witte) pand woonde dokter van Heuvelen. Dit pand is gesloopt en de vrij gekomen ruimte werd als parkeerplaats gebruikt. In 2009 is ook het winkelpand geheel rechts gesloopt.Hierin zat onder meer een muziekwinkel, een zaak in galanterieën en een drukkerij.

We kijken terug over Bocht Oosterdiep richting Veenlust. De foto dateert van juli 1968.

In het witte huis woonde destijds dokter van Heuvelen. De twee panden links ervan waren van de neven Ubbo en Volkert Wilkens. Ubbo Wilkens was in de periode van 1907-1910 en van 1920-1921 burgemeester van Veendam. tevens was hij mede-directeur van aardappelmeelfabriek DWM. Zijn neef Volkert was hier hoofd-directeur van. 

Ten slotte nemen we afscheid van het Bocht Oosterdiep met een terugblik  uit de panden van Wilkens.

Nog een terugblik op Bocht Oosterdiep, destijds rond 1910 nog Boven Oosterdiep geheten. De twee eerste panden links zijn afgebroken voor een appartementencomplex. Het pand links was rond 1900 gebouwd door Ubbo Wilkens.

Deze foto geeft de situatie weer toen er een doorbraak was gemaakt in de lintbebouwing ten behoeve van de Julianaweg. De brug over het Oosterdiep was er toen nog niet. 

Eenzelfde situatie als hierboven, maar nu met de Van Stolbergbrug. Over de brug komt men op de Van Stolbergweg.  Links van de brug begint het Boven Oosterdiep.

We kunnen nu onze verdere route kiezen: