We zijn hier op de hoek van de Kerklaan (later Verlengde Kerkstraat) en het Beneden Westerdiep. De foto zal zijn van rond 1910. Geheel rechts de galanteriezaak van Theiken met links er van café Amicitia van Jan van der Laan.

Het Beneden Westerdiep rond 1900. Tussen het Westerdiep en de bomen is het jaagpad van de scheepsjagers  zichtbaar. Geheel rechts weer het café Amicitia van Jan van der Laan.

Deze opname is van rond 1915. Op de foto zien we een postkoets. Het zware wegverkeer uit die tijd.

Het Beneden Westerdiep in de jaren dertig. Geheel rechts het Wolhuis van Laurens van der Laan. Links er naast zien we de kruidenierswinkel van Lammechien - en Ginie van der Laan. Allen kinderen van Jan van der Laan van Café Amicitia.

In het derde pand woonde varkenskoopman R.H. de Wit en de woning met zadeldak er naast behoorde toe aan kleermaker Ausma.

 

Aan de landszijde van het Beneden Westerdiep staan (nu nog steeds) deze drie woningen. Achter deze woningen was destijds het steenknopenfabriek te vinden. Geheel rechts zien we een loskade ten behoeve van de bevoorrading van de vele bedrijfjes in de directe omgeving. De opname dateert uit de jaren twintig.

Wederom een opname uit de jaren twintig. De klapbrug is dezelfde als op de foto's hierboven. Links zien we Huize Woelwater. Een blik over het Beneden Westerdiep bij volle maan.

Opname uit 1940 van Huize Woelwater. Links van de bomen is nog duidelijk het jaagpad te herkennen. De tweede klapbrug geeft toegang tot de Buitenwoelkade.

Op de plek waar tot 1908 het buitenverblijf Oud-Buitenwoel lag heeft in 1911 de oud burgemeester van Veendam Van Berensteijn een nieuw Buitenwoel laten bouween. 

De naam Buitenwoelkade herinnert aan het buitenverblijf Oud-Buitenwoel.

Nieuw-Buitenwoel was fraai gelegen in een parklandschap. Op de foto een schip volgeladen met klei uit het Oldambt voor de steenfabriek van Everts.

Na het vertrek van Van Beresteijn in 1916 naar Den Haag kwam Nieuw-Buitenwoel in handen van houthandelaar Hendrik Wilkens.

De brug op de foto gaf vroeger toegang tot Oud-Buitenwoel. Nieuw-Buitenwoel is iets meer naar het zuiden gebouwd. 

Na het overlijden van houthandelaar Hendrik Wilkens is Buitenwoel overgegaan in handen van de Nederlans Hervormde Gemeente, die er een rusthuis van liet maken. De kaart hierboven heeft een  poststempel uit 1957.

Foto uit de jaren tachtig. In het pand van het rustrust was later een maatschap van dierenartsen in gevestigd.

Rij woningen op het grondgebied van Oud-Buitenwoel. Geheel rechts de woning van de tuindersfamilie Niewold. 

Tegenover de huidige Jacob Bruggemalaan, waar nu de doorbraak is naar Buitenwoel stond vroeger de boerderij van Wollerich. Destijds gesloopt ten behoeve van de doorbraak.Op de schuur ernaast heeft een jaartal gestaan van rond 1815. Buitenwoel is gebouwd op het akkerland van deze boerderij.

Links zien we nog neteen deel van het huisje van de familie Poot. Ook dit huisje staat er niet meer. 

Schuin tegenover de boerderij op de hoek van de Jacob Bruggemalaan met het Beneden Westerdiep stond vroeger de Veendammer Melkinrichting.

Boerderijen langs het Beneden Westerdiep.

Ook aan de landszijde  van het Beneden Westerdiep stonden vroeger boerderijen. Helaas zijn er reeds vele van verdwenen. Deze opname dateert van rond 1955.

 

We gaan nu verder naar