We zijn hier op de hoek van de Kerklaan (later Verlengde Kerkstraat) en het Beneden Westerdiep. De foto zal zijn van rond 1910. Geheel rechts de galanteriezaak van Theiken met links er van café Amicitia van Jan van der Laan.

Het Beneden Westerdiep rond 1900. Tussen het Westerdiep en de bomen is het jaagpad van de scheepsjagers  zichtbaar. Geheel rechts weer het café Amicitia van Jan van der Laan.

Deze opname is van rond 1915. Op de foto zien we een postkoets. Het zware wegverkeer uit die tijd.

Het Beneden Westerdiep in de jaren dertig. Geheel rechts het Wolhuis van Laurens van der Laan. Links er naast zien we de kruidenierswinkel van Lammechien - en Ginie van der Laan. Allen kinderen van Jan van der Laan van Café Amicitia.

In het derde pand (de woning met zadeldak) woonde varkenskoopman R.H. de Wit en links er naast  kleermaker Ausma.

 De winkel van Ub en Eke Ausma: "Ausma Kleeding naar Maat" .Dezelfde winkel maar nu in het wit.Nogmals hetzelfde pand met een nieuwe gevel, maar nu heeft Ausma geen winkel meer maar een naaiatellier via het steegje. In de winkel zit nu een bloemen - en zadenhandel.Op deze foto is de vernieuwde voorgevel duidelijker zichtbaar. Het pand links is in 1970 door brand verwoest. Destijds huisde er een handel in erotische artikelen in. Daarvoor zat in dit pand de heer Scholten met een handel in touw. Nog een laatste foto van het winkelpand Beneden Westerdiep 11 zoals het er in 2020 uit zag. Vermoedelijk wordt dit winkel pand omgebouwd tot een woonpand. 

( N.B. De vijf hiervoor getoonde foto's komen uit de privé-collectie van een kleindochter van de voormalige kleermaker Ub Ausma.)

Aan de landszijde van het Beneden Westerdiep staan (nu nog steeds) deze drie woningen. Achter deze woningen was destijds het steenknopenfabriek te vinden. Geheel rechts zien we een loskade ten behoeve van de bevoorrading van de vele bedrijfjes in de directe omgeving. De opname dateert uit de jaren twintig.

Nu dezelfde situatie op een kaart van 1950. We kijken naar het noorden over het Beneden Westerdiep. Het plein, dat is ontstaan na de demping van het verbindingsdiep tussen het Boven- en Beneden Westerdiep heet nu de Prins Hendrikkade.

Wederom een opname uit de jaren twintig. De klapbrug is dezelfde als op de foto's hierboven. Links zien we Huize Woelwater. Een blik over het Beneden Westerdiep bij tegenlicht.

Mooi overzicht van Beneden Westerdiep met boot in kleur, gezien naar het noorden.

Opname uit 1940 van Huize Woelwater. Links van de bomen is nog duidelijk het jaagpad te herkennen. De tweede klapbrug geeft toegang tot de Buitenwoelkade.

Dit is de Veenborg Oud-Buitenwoel van rond 1750. Destijds woonde hier de familie Van Meurs. De laatste bewoner was Fedde van der Tuuk. De borg is in 1908 afgebroken.

Iets ten zuiden van de plek waar tot 1908 het buitenverblijf Oud-Buitenwoel lag heeft in 1911 de oud burgemeester van Veendam Van Berensteijn een nieuw Buitenwoel laten bouwen. Het heette hier destijds nog Prins Hendrikkade.

Villa Buitenwoel van voren gezien met links de schoorsteenpijp van de Steenknopenfabriek van Fam Mulder en daarachter de pijp van Steenfabriek Everts.

De huidige naam Buitenwoelkade herinnert aan het buitenverblijf Oud-Buitenwoel.

Nieuw-Buitenwoel was fraai gelegen in een parklandschap. Op de foto een schip volgeladen met klei uit het Oldambt voor de steenfabriek van Everts.

Na het vertrek van Van Beresteijn in 1916 naar Den Haag kwam Nieuw-Buitenwoel in handen van houthandelaar Hendrik Wilkens.

De brug op de foto gaf vroeger toegang tot Oud-Buitenwoel. Nieuw-Buitenwoel is iets meer naar het zuiden gebouwd. 

Na het overlijden van houthandelaar Hendrik Wilkens is Buitenwoel overgegaan in handen van de Nederlans Hervormde Gemeente, die er een rusthuis van liet maken. De kaart hierboven heeft een  poststempel uit 1957.

Foto uit de jaren tachtig. In het pand van het rustrust was later een maatschap van dierenartsen in gevestigd.

Rij woningen op het grondgebied van Oud-Buitenwoel. Geheel rechts de woning van de tuindersfamilie Niewold. 

Tegenover de huidige Jacob Bruggemalaan, waar nu de doorbraak is naar Buitenwoel stond vroeger de boerderij van Wollerich. Destijds gesloopt ten behoeve van de doorbraak.Op de schuur ernaast heeft een jaartal gestaan van rond 1815. Buitenwoel is gebouwd op het akkerland van deze boerderij.

Links zien we nog neteen deel van het huisje van de familie Poot. Ook dit huisje staat er niet meer. 

Rechts van de huidige doorbraak stond vroeger de landbouwschuur van de heer J.R. Wollerich. Door een grote uitslaande brand werd op 19 april 1967 de schuur volledig verwoest. De aanwezige landbouwmachines, stro en pootaardappelen konden niet meer worden veilig gesteld.

Schuin tegenover de boerderij op de hoek van de Jacob Bruggemalaan met het Beneden Westerdiep stond vroeger de Veendammer Melkinrichting.

Boerderijen langs het Beneden Westerdiep.

Ook aan de landszijde  van het Beneden Westerdiep stonden vroeger boerderijen. Helaas zijn er reeds vele van verdwenen. Deze opname dateert van rond 1955.

 

We gaan nu verder naar