De Prins Hendrikkade is ontstaan na de demping van het verbindingsdiep tussen het Boven- en Beneden Westerdiep. Nu heet het daar Prins Hendrikplein naar aanleiding van het bezoek van Prins hendrik aan Veendam.

Op de hoek met het Beneden Westerdiep stond vanaf 1876 de steennootknopenfabriek van de familie Mulder. Na het bezoek van Prins Hendrik aan Veendam in 1905 heette de fabriek Koninklijke Nederlandsche Steenknopenfabriek Mulder en zoon.

Op deze foto is duidelijk de hoeveelheid turf te zien dat op voorraad lag bij de fabriek. 

Op 23 november 1984 ging als laatste de schoorsteenpijp neer en niets herinnert meer aan deze fabriek.

Gezicht op de Langeleegte vanuit de Verlengde Kerkstraat (nu Prins Hendrikplein). Een opname uit 1940 van Steenfabriek Everts. De fabriek werd in 1840 opgericht door de familie Zuiderveen. In 1849 werd de fabriek overgenomen door de familie Everts. De fabriek stond aan het Verbindingsdiep waarover met de Klaaibolle de klei werd aangevoerd. In 1913 was er een ingrijpende modernisering van de fabriek. In 1967 is de fabriek ontmanteld.

Het wit huisje rechts hoorde bij het steennootknopenfabriek van J, Mulder dat ten noordoosten van de steenfabriek stond.

De brug op de foto is opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. Dit is helaas niet gelukt.

Op de achtergrond staat 't Hooghoes (later Carpe Diem), de vroegere pastorie van ds. Sannes.De andere kant op gekeken zien we de Kerklaan met rechts de Hotel Java.

Na de demping van het Westerdiep ontstond het Prins Hendrikplein. Er was een prachtige ruimte gekomen voor een ouderwets gezellige kermis. Rechts zien we nog het gebouw van de steennootknopenfabriek.

Tegenwoordig staat op het terrein van de knopenfabriek het hoofdkantoor van AVEBE. Het gebouw dateert uit 1990. In 2006 heeft AVEBE het pand noodgedwongen moeten verkopen en verhuisde de directie naar Foxhol. Vanaf 2011 keerde AVEBE terug in dit (nu) huurpand.

Op het terrein van de Steenfabriek Everts kwam later het busstation van de GADO. Het station is alweer enkele jaren ontmanteld en het gebouw gesloopt.

Interieur GADO-busstation.

Voor de demping stonden aan de noordzijde van het dwarsstuk in het Westerdiep deze twee schippershuisjes. Achter de woningen zien we de steenknopenfabriek van Mulder.

Op deze opname van de Prins Hendrikkade van vóór 1917 is nog maar één fabrieksschoorsteen zichtbaar. Deze pijp is van de Knopenfabriek van J. Mulder.

Deze opname van de Prins Hendrikkade dateert van na 1957, wanneer het stuk van de Westerdiep tussen het Beneden- en Boven Westerdiep is gedempt. Op de foto staan nu twee pijpen. De linkerpijp is van Steenfabriek Everts, die bij de reorganisatie van 1913 een schoorsteenpijp had gekregen van 59 meter hoog. Lang heeft deze pijp het niet volgehouden, want niet lang na de oplevering werd de pijp door de bliksem getroffen en vernield.

De nieuwe pijp werd in hetzelfde jaar opgetrokken, maar nu zeven meter lager dan de oude. Deze pijp is in 1967 opgeblazen. 

Op de hoek van de Prins Hendrikkade met de Verlengde Kerkstraat zien we links het café van Jan van der Laan en rechts daarnaast de Galanterieënwinkel van de dames Theikens. Geheel rechts zien we Hotel Java. De opname is van 1908.

Dit pand stond links van Hotel Java en was waarschijnlijk de smederij van Dreesman.  De werkzaamheden liepen van het beslaan van paarden tot het smeden van tuingereedschap. Ook kon er een neut worden gekocht. Smid Dreesman werd opgevolgd door smid Westerling. Het pand werd afgebroken voor nieuwbouw.

Deze opname is van vóór 1900 toen de Prins Hindrikkade nog gewoon Westerdiep heette. Geheel links Hotel Java en in de verte kijken we naar de Lange Leegte. De klapbrug werd in 1905 vervangen door een draaibrug. De brug werd geopend door ZKH Prins Hindrik en kreeg ook diens naam mee.

Een oude opname van rond 1900 van Hotel Java. De naam van het hotel verwijst naar het contact dat de Veendammmer zeevaarders hadden met Oost-Indië. Het huisje rechts van Hotel Java was het café van Jantje de Roo en werd "Lutje Veenlust" genoemd.

Een opname van de jaren zestig. Het Westerdiep is hier gedempt en ingericht met parkeerplaatsen. De straat rechts achteraan is de Verlengde Kerkstraat.

We kunne hier kiezen voor de verdere route