Het Boven Westerdiep gezien van uit de richting van het Boven Dwarsdiep. In de verte zien we de fabriekspijp van aardappelmeelfabriek DWM tussen de bomen door verschijnen.  

Wij bevinden ons hier rond 1896 op de hoek van het Boven Westerdiep met de Schoolstraat. Geheel rechts staat de 1e RK-school, gebouwd in 1872. Links van de school zien we de onderwijzerswoning. Geheel rechtsachter is het torentje van de RK-kerk zichtbaar. In deze tijd was er nog geen sprake van een Prins Bernhardlaan en van het verzorgingstehuis St Franciscus uit 1932. Links op de hoek vinden we nu Rijwielzaak Roelfs.

Geheel links de pastorie van de Vrij-Evangelische Gemeente met aan de rechterzijde er van de Vrij-Evangelische kerk, die in de jaren vijftig is afgebroken. 

Momenteel rest nog slechts het monumentale pand van de pastorie. Deze staat tussen de Lübecker Bocht en de Straat Formosa.

Boven Westerdiep landzijde. Geheel links zien we nog het kerkje van de Vrij-Evangelische Gemeente. In de verte zien we de fabriekspijp van de aardappelmeelfabriek DWM. Zie hieronder. 

Zelfde gedeelte als op de foto hiervoor, maar nu iets verder richting veendam. 

De aardappelmeelfabriek van DWM aan het Boven Westerdiep. De fabriek werd in 1878 opgestart door Kaiser en Van Linge. Na de afbraak in 1935 is het fabrieksterrein volgebouwd met woningen. 

Een oude opname van DWM van rond 1908.

Momenteel rest van Aaardappelmelfabriek DWM nog  slechts de opzichterswoning die links van de fabriek stond.

De foto is gemaakt omstreeks 1918.

Briefhoofd van DWM van rond 1890.

Deze foto is een stuk noordelijker genomen. Rechts zien we nog een deel van de markante en helaas afgebroken boerderij van Meiborg. Geheel in de verte zien we de schoorsteenpijp van aardappelmeelfabriek D.W.M.

Momenteel staat rechts de Rosmolen (school voor bijzonder onderwijs).

We kunnen nu weer kiezen voor het vervolg: