Van Veendam noar Pekel. De weg van Veendam naar Ommelanderwijk was de Molenstreek. Van hieruit ging het verder naar de Pekela's.

De Molenstreek gezien vanuit Sociëteit Veenlust. Rechts de woning van de fabrikant O.O. Meijer.

Links zien we Hotel Everts. Hier was ook een café- en stalhouderij gevestigd. De oude naam van het hotel was "De Wilde Man". De brug is vernoemd naar de laatste exploitanten de gebroeders Doewes (volksmond: Douwes). Door de sterke concurrentie van Sociëteit Veenlust moest het hotel het loodje leggen en werd in de jaren twintig gesloopt.

Na de sloop van Hotel Everts verrees links een bankgebouw. Het pad links voor de bank langs heette Van Blankensteijnkade. In 1967 is het Oosterdiep gedempt en Douwes Klabbe is toen overgebracht naar het recreatiepark Borgerswold. Het brugwachtershuisje, nu links van de brug, staat sinds 1986 bij het Middenverlaat te Wildervank. Rechtsachter zien we de Bakkerij/Lunchroom  van Buiskool. Later zat hier de Speelgoed-en modelbouwzaak van Meijer. Momenteel (2009) zit hier een restaurant.

We kijken nog even terug en zien links van de Sarabrug de Sociëteit Veenlust met een majestueuze uitzicht over de Molenstreek. Links de de villa van de fabrikant O.O. Meijer.Een foto uit het begin van de vorige eeuw. De weg voert u naar Ommelanderwijk. Indien gewenst kunt u de paardetram nemen, de rails liggen er. Rechts zien we de op turf gestookte electriciteitscentrale. 

Deze garage is gebouwd in 1914 en was destijds van de gebr. Wijsbeek. Later heeft de zoon Hendrik Wijsbeek (geb.in 1906) hem overgenomen en in 1960 is de garage na het overlijden van Hendrik Wijsbeek, overgenomen door F.Boelens! De gebroeders Wijsbeek zijn destijds begonnen met een fietsenmakerij! 

Dit pand werd het Landbouwhuis genoemd. In 1934 vertrok de Veenkoloniale Boerenbond uit de Verlengde Kerkstraat naar dit pand aan de Molenstreek. Voorheen behoorde dit pand toe aan Bus, die ook de oliemolen rechts ( Bus zien euliemeul'n) bezat.

We zijn nu bij de spoorwegovergang op de hoek van de Molenstreek met de Parallelweg. Geheel rechts zien we het station van Veendam.In het derde pand van links zat destijds de electrische wagenmakerij van M. Bakker. Dit bedrijf bouwde onder meer de bussen voor de lijn Veendam-Pekela.

(Foto uit het boek: BedrijvigGroningen)

De enige op turf gestookte electriciteitscentrale is gebouwd te Veendam in 1900. De exploitatie was in handen van de Eerste Nederlandse Electriciteits Maatschappij. Door een slechte exploitatie werd de energievoorziening in 1905 alweer gestaakt.

De gemeente Veendam en Wildervank namen het bedrijf over en het ging verder onder de naam: Electriciteits Maatschappij Veenkoloniën. In 1959 werd het bedrijf overgenomen door het Provinciaal Electriciteitsbedrijf. Op de foto zien we links de enorme berg turf dat werd verstookt voor het opwekken van de electriciteit. Constant werd de voorraad per schip op peil gehouden.

In 1962 is het bedrijf definitief gestaakt. Op de foto de situatie rond 2006.

Een oude opname van de Molenstreek richting Ommelanderwijk met rechts de centrale.

Tegenover de voormalige electriciteitscentrale werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw de Jonker-loods gebouwd, ten behoeve van de gelijknamige transportbedrijf dat hier aan de Molenstreek was gevestigd.

Nadat Jonker is vertrokken naar de Loydsweg kwam de loods in verval. Nog tijdelijk is hij in gebruik geweest bij de museumspoorlijn STAR. In 2011 is de loods omgebouwd tot busstation.

Door het water van de Molenstreek ging vroeger heel veel scheepvaartverkeer. Hier is tegenwoordig maar weinig meer van over. Op de foto zien we de sluis met bolschip Ebenhaëzer uit Muntendam.

Op deze foto van 1958 zien we de aanleg van de sluis in de Molenwijk.

Op de achtergrond zien we de gebouwen van het voormalig electriciteitsbedrijf.

Wat nu Paramelt (vanaf 1978 AVEBE) is aan de Molenstreek was vroeger Dextrinefabriek O.J. Meijer. O.J. Meijer bouwde in 1905 een dextrinefabriek aan de Molenstreek. Naast dextrine voor lijmen prodeceerde Meijer ook sago, stroop en pudding. In 1959 werd de fabriek een onderdeel van Koninklijke Scholten Honig. O.J. Meijer bezat ook al de Aardappelmeel Zuidwending.

Ongeveer tegenover de Dextrinefabriek vond je dit gedeelte van de Molenstreek. Alle huizen op de foto zijn afgebroken voor de aanleg van de N33 en het industriegebied ten westen daarvan.

Aan de Molenstreek stond destijds ook strokartonfabriek De Vrijheid. De fabriek werd gebouwd in 1903 en in 1904 in bedrijf genomen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ging het erg snel bergafwaarts met de strokartonindustrie. In 1978 moest ook De Vrijheid definitief met de productie stoppen. Daarna is de fabriek gesloopt met als sluitstuk de val van de fabriekspijp op 5 april 1986.

We zijn hier aan het eind van de Molenstreek voor 1940. Heden ten dage heet het hier Ommelanderwijk. Links zien we de Strostoffabriek Phoenix. De tweede woning van rechts met de zonnescherm is de kruidenierszaak van D. Pronk. In de volgende woning met de zonnescherm naar beneden woonde de poltieman Ten Ham. Geheel achter links van de weg zien we nog net de schoorsteen van de Turfcentrale.

Stroostoffabriek Phoenix rond de oorlogstijd 40-45.

Onder deze link een verslag van onder meer het bezoek van Prins Hendrik, de gemaal van Koningin Wilhelmina, in 1929 aan de Phoenix in Veendam.

We draaien ons om en lopen terug naar Sociëteit Veenlust. 

Links de villa van fabrikant O.J. Meijer. 

Hier kunt u kiezen waar u heen wilt: