In 1964 werd de oude pastorie aan de Jakob Bruggemalaan afgebroken voor de aansluiting van de Dr. A. Kuyperstraat op de Jakob Bruggemalaan.

In hetzelfde jaar is begonnen met de bouw van een nieuwe gereformeerde kerk en kerkelijk centrum aan de Dr. A. Kuyperstraat. Het kerkgebouw De Kandelaar is op 13 april 1965 officieel in gebruik genomen.

Vervolg: