Noordbroek had vanaf 1845 al een distributiekantoor en kreeg  op 1-9-1850 een eigen postkantoor, dat werd opgericht als hulpostkantoor onder Veendam. Op 7-1-1878 ging het hulpkantoor onder het postkantoor van  Hoogezand vallen. Er was verder een bodedienst naar het Spoorwegstation Zuidbroek v.v.

Stempels van Noordbroek op poststukken

  • 1849 -18?? Rondstempel NOORDBROEK in rood
  • 1850-1879 Langstempel NOORDBROEK in schreefletters in rood

In de loop der jaren is de kleur behoorlijk afgenomen, maar het origineel neigt nog naar rood. De stempel dateert volgens de Takjestempel HARL:-WINSCH: van 5 juni 1872. 

Het betreft hier een brief van de Burgemeester van Noordbroek aan de Burgemeester van Beerta inzake een verhuizing. De brief is voor zover mogelijk per spoor vervoerd.

Dezelfde brief is ook ter bevestiging van de inschrijving in de Gemeente Beerta weer teruggezonden naar Noordbroek en wel op 20 juni 1872. Vandaar ook de horizontale en verticale vouwen op de brief.

Zie voor een verdere afbeelding onder Beerta: Langstempel BEERTA met schreefletters in rood.

  • 1879-1881 Langstempel NOORDBROEK in schreefloze letters in zwart

Een dienstbrief van de Burgemeester van Zuidbroek aan de Burgemeester van Noordbroek gedateerd 5 juni 1880. In de brief een duplicaat van Verandering van werkelijke woonplaats van ene Eike Taai, die is verhuisd van Noordbroek naar Zuidbroek (Opm. bij den heer Waalkens Uiterburen). De kaart is postaal afgestempeld met de Langstempel Noorbroek in zwart met schreefloze letters.

  • 1881- 18?? Kleinrondstempel NOORDBROEK

Kleinrondstempel NOORDBROEK op een briefkaart Geuzendam no. 27 in 1888 verzonden naar Duitsland.

  • 1899-1913 Grootrondstempel NOORDBROEK

Fantasiekaart uit 1911 met het grootrondstempel NOORDBROEK.

  • 1913-1939 Langebalkstempel NOORDBROEK met 12-uurs karakters (Romeins)

Een envelop uit 1919 met het langebalkstempel NOORDBROEK met 12-uurs karakters.

  • 1939-1968 Langebalkstempel NOORDBROEK met 24-uurs karakters (Romeins)
  • 1968->1988 Cilinderbalkstempel NOORDBROEK 1

Een hele mooie cilinderbalkstempel NOORDBROEK 1 met een datum van 15 juli 1969, waarbij de veronderstelling kan worden gemaakt dat er geen openbalkstempel van Noordbroek zal zijn geweest.

Het stempel Cilinderbalk NOORDBROEK was ook in 1988 nog in gebruik.

  • Nieuwjaarsstempel

Voor de grote bulk aan nieuwjaarspost werd in december als ondersteuning van de beperkt aanwezige dagtekeningstempels een Nieuwjaarsstempel er bij gebruikt met uitsluitend de vermelding "NOORDBROEK".