Het postkantoor van Ommelanderwijk werd op 1-7-1866 opgericht als hulpkantoor onder Veendam. Ommelanderwijk lag op de boderoute Veendam-Nieuwe Pekela v.v.

Al in 1851 werd ene J.H. Hut aangesteld als postbezorger in Ommelanderwijk. Zijn huis fungeerde daarbij als bestelhuis. Hij kreeg hiervoor f 25,00 per jaar plus een bestelloon. Het bestelloon bedroeg 2,5ct per half uur gaans (lopend). Het tarief was slechts voor de heenweg. Terug was dus voor eigen rekening. 

Links Villa Brouwer en rechts kruidenierswinkel Bloem, beide in gebruik geweest als postkantoor.

In de kruidenierswinkel van Hergen Brouwer werd bij oprichting in 1866 het postkantoortje ondergebracht.Door de economische bedrijvigheid op de "Wieke" namen de postale zaken gestaag toe. De winkel werd al spoedig aan de naamgenoot Meint Brouwer overgedaan en zelf verhuisde hij met het hulpostkantoor naar zijn villa, drie huizen verderop. Hergen Brouwer leverde zijn stofjas in en werd nu directeur van het kantoor. In 1928 ging hij met pensioen. Het postkantoortje verhuisde weer naar het kruidenierswinkeltje, naar Meint Brouwer en werd een postagentschap onder Veendam. In de jaren dertig van de vorige eeuw verhuisde het kantoor op haar beurt weer naar de villa, dat door Meint Brouwer was gekocht. Na het plotseling overlijden van Brouwer kwam de kantoorhouder Gerringa, In 1938 verhuisde het postagentschap naar de winkel van Hendrik Bloem naast de villa en kreeg de status van poststation. Na het vertrek van Bloem in 1968 nam mevr. Scheuneman de dienst over en het postkantoor verhuisde naar het pand naast Meertens, dat nu onderdeel uitmaakt van het gehele pand van Meertens. 

In 1977 werd het postagentschap gewijzigd in Veendam-Ommelanderwijk. Zie verder voor poststempels aldaar via deze link.

Stempels Ommelanderwijk op poststukken

  • 1866-1892 Langstempel OMMELANDERWIJK met schreefloze letters in zwart, blauw, rood of groen
  • 1892-1902 kleinrondstempel OMMELANDERWIJK

Envelop Geuzendam nr.2 verzonden uit Ommelanderwijk naar Reval in Rusland (na 1918 is dit: Tallin in Estland). Op de envelop het kleinrondstempel OMMELANDERWIJK d.d. 27 november 1896.

Nog een voorbeeld van twee  kleinrondstempels Ommelanderwijk; hier op het vraaggedeelte van briefkaart Geuzendam nr. 52. De briefkaart is vverstuurd op 18-12-1900 naar Wenen in Oostenrijk en moest vervolges met 5ct worden gefrankeerd, vandaar de bijplak van 2 1/2 ct. Bij bestelling in Wenen is de kaart volgens de bestellersstempel ´╗┐afgestempeld ´╗┐op 1-12-1900.  Het Antwoordgedeelte van de kaart is afgescheurd en zal hoogstwaarschijnlijk zijn teruggezonden naar Ommelanderwijk.

Je zou gewoon jaloers moeten zijn op de snelheid van de posterijen van destijds.

1902-1919 grootrondstempel OMMELANDERWIJK

Grootrondstempel OMMELANDERWIJK op een envelop van Dr. Leffler uit 1909 naar Berlijn in Duitsland met dubbelfrankering.

Een voorbeeld van de grootrondstempel in de laatste gebruiksjaren op een lokale kaart van Aardappelmeelfabriek O.J. Meijer te Zuidwendeing (Veendam) naar Machinefabriek Ten Horn in Veendam. Datum stempel: 10 mei 1917.

  • 1919-1928 kortebalkstempel OMMELANDERWIJK (Gn.) 1

In de periode van het hulppostkantoor is deze briefkaart in 1927 afgestempeld met een kortebalkstempel OMMELANDERWIJK (Gn.) 1.

  • 1928-1938 kortebalkstempel OMMELANDERWIJK (Gn.) 1

Periode postagentschap onder Veendam

  • 1938-1969 kortebalkstempel OMMELANDERWIJK (Gn.) 1

De kortebalkstempel OMMELANDERWIJK (Gn.) 1 is op 7 november 1962 gebruikt voor het afstempelen van dit bewijs van storting op het poststation Ommelanderwijk.