Valthermond werd 16-11-1893 opgericht als hulpkantoor onder Stadskanaal. Valthermond lag op de route van de bodedienst Stadskanaal- Ter Apel vice versa.

Stempels van Valthermond op poststukken

  • 1893-1911 Kleinrondstempel VALTHERMOND
 

Briefkaart G67 uit 1906 met een kleinrondstempel VALTHERMOND

1911-1919 Langebalkstempel VALTHERMOND ***

Briefkaart G90a I - z1 (wijde arcering, ongetand met de lange scheidingslijn onder de "K"), verzonden van Valthermond naar Winschoten, waarop de langebalkstempel VALTHERMOND ***, 5.VIII.19 7-8N.

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd op 1 februari 1911 naar het kantoor in Valthermond gezonden en op 27 oktober 1919 door De Munt terugontvangen, waarna het stempel werd vernietigd. De gebruiksperiode liep van  2 februari 1911 tot en met 30 september 1919.  

  • 1919-1956 Kortebalkstempel VALTHERMOND-OOST (Dr.) 1
 
Een Dienstkaart uit de periode dat het kantoor een hulppostkantoor was. Het kortebalkstempel VALTHERMOND-OOST (Dr.) 1 op de kaart is van 1924.
  • 1919-1924 Kortebalkstempel VALTHERMOND-WEST (Dr.) 1
  • 1926-1956 Kortebalkstempel VALTHERMOND-WEST (Dr.) 1
  • 1947-1956 Kortebalkstempel VALTHERMOND-OOST (Dr.) 2
als hulppostkantoor
  • 1956-1957 Kortebalkstempel VALTHERMOND-OOST (Dr.) 1
als hulppostkantoor Valthermond
  • 1947-1956 Kortebalkstempel VALTHERMOND-OOST (Dr.) 2
als hulppostkantoor Valthermond

  • 1957-1971 Openbalkstempel VALTHERMOND 1