In 1852 kreeg Annerveensche Kanaal een bestelhuis. Op 1 april 1868 kwam er een postkantoor als hulpkantoor onder Assen. Het hulpkantoor ging op 1 december 1880 over naar het postkantoor in Wildervank. 

Tussen Annerveensche Kanaal en Wildervank bestond een bodedienst.

Stempels Annerveensche Kanaal op poststukken 

  • 1861-18?? Postmerk Anv. Kanaal

  • 1868-1874 Langstempel met schreefloze letters ANNERVEEN

  • 1874-1882 Langstempel met schreefloze letters ANNERVEENSCHE KANAAL

En daarna?

Vanaf 1882 tot 1915 zijn er geen stempels bekend van Annerveensche Kanaal. In 1915 komt er weer een Langebalkstempel en er zal weer een postkantoor zijn geopend rond die tijd. 

Hierboven een afbeelding van het voormalig postkantoor in Annerveensche Kanaal in de twintigste eeuw. Dit kantoor zal waarschijnlijk rond 1915 zijn geopend. Het kantoor zal rond 1968 zijn gesloten, het gebouw is verkocht en in gebruik genomen als woning.

Typenraderstempels

  • 1915-1917 Langebalkstempel ANNERVEENSCHE KANAAL met Romeinse maandcijfers.

Deze stempel is slechts drie jaar in gebruik geweest en er zullen van deze periode niet veel exemplaren bewaard zijn gebleven. Op de briefkaart hierboven een langebalkstempel ANNERVEENSCHE KANAAL met datum 4.1.1917.

1917-1968 Kortebalkstempel ANNERVEENSCHE KANAAL (Dr.) 1

Op 28 december 1917 kreeg het postkantoor een nieuwe kortebalkstempel. Deze stempel is 50 jaar in gebruik geweest. Bovenstaand voorbeeld is uit 1919.

Tenslotte nog een voorbeeld van een slechter wordende kortebalkstempel ANNERVEENSCHE KANAAL 1 uit 1963.