Finsterwolde had een vrijwillige brandweer. De leden van het korps bestonden vooral uit mensen, die vanwege hun beroep op afroep beschikbaar waren, bijvoorbeeld winkeliers en ambtenaren. Brandweerman zijn was voor hen een nevenberoep. 

Brandweerauto, van het merk Austin, met kenteken NB-08-14, geleverd in 1951 aan de vrijwillige brandweer in Finsterwolde. De opbouw en de pomp zijn vervaardigd door firma H.T. en A.H. van Bergen uit Heiligerlee.

Klik op de foto voor een vergroting en namen.

 De vrijwillige brandweer in 1954. De toren was de thuisbasis.

Bij de feestelijke aansluiting van de 50.000 woning op het waternet van WAPROG in 1954 waren de spuitgasten van Finsterwolde duidelijk aanwezig.

Bij de vrijwillige brandweer zaten destijds onder meer winkelier Jans, Siebolt Dijkmeijer, Engelko Abbas en op de eerste rij Pieter Jurjens en Garrrelt de Groot.

Klik op de foto voor een vergroting en namen.

De brandweer was ondertussen verhuisd naar de overkant van de kruising in de Hoofdweg bij de toren en was nu gehuisvest in de schuren bij de voormalige villa van Evers. Na het gereedkomen van de nieuwe kazerne in 2006 op de Hardenberg is de voormalige brandweerkazerne geheel toegevoegd aan de dienst Gemeentewerken van gemeente Reiderland.

In de jaren 1971 en 1972 kreeg Finsterwolde en de buurgemeenten Beerta en Nieuweschans te maken met een pyromaan. In totaal waren er acht brandstichtingen en twee pogingen daartoe.

Het plaatsen van zijn bromertje langs de Ekamperweg werd de pyromaan uiteindelijk fataal. Lees verder onder deze link de twee krantenartikelen.

 

Het "buurthoes" is in de beginjaren zeventig door brand verwoest en is niet herbouwd.  

De drie foto's van de brand zijn genomen door - en afkomstig van Stef Bos.

Het dorpshuis de Pyramide aan de Hoofdweg is hiervoor in de plaats gekomen.

Brand in de jaren zeventig. De woning, van destijds de familie Koert Oudekerk (van het stukadoorsbedrijf Stuka), aan de Klinkerweg 70 viel ten prooi aan de vlammen.

(foto van Stef Bos)

Blijkbaar moest er nog meer branden (links).

(foto van Stef Bos)

 

Op 6 oktober 1982 brak bij de kunstboer Waalkens een grote brand uit.

 

lees verder.

Op 28 april 1984 brandde de boerderij geheel af.

Niet alleen de taak van brandbestrijding behoort meer tot de Brandweer.

Op 29-12-1986 moest de brandweer de ongelukkige uit dit wrak bevrijden. Dit is duidelijk geen taak meer voor "vrijwilligers". Hier behoort professioneel personeel voor beschikbaar te zijn.

Met deze link ga je naar de site van Brandweer Oldambt - Post Finsterwolde.