Een verdwaalde kogel treft Eltjo Siemens

Finsterwolde, een dorp in het Groninger Oldambt. Het haalde een aantal malen landelijk de pers. Tegenstellingen tussen boeren en landarbeiders leidden regelmatig (1889-1893, 1929, 1949-1953) tot een aantal confrontaties. Lage lonen, lange werkdagen en slechte huisvesting waren de basis van ongenoegen en leidden tot verzet bij de arbeiders. In 1929 brak er een landarbeidersstaking uit, die weliswaar niet door de arbeiders werd gewonnen, maar wel een martelaar opleverde.
Er vonden schermutselingen plaats tussen de Marechaussee en betogende stakers. Schermutselingen, die werden gadegeslagen door de dorpelingen. Terwijl de 31-jarige Eltjo Siemens, groenteventer van beroep, tegen de deurpost van de tabakswinkel van Glazenburg, staat toe te kijken, wordt hij getroffen door een verdwaalde kogel en bezwijkt aan de opgelopen verwondingen.
Een feitelijke buitenstaander wordt symbool van de strijd van de arbeiders.

Op de begraafplaats van Finsterwolde werd een monument opgericht, met daarop vermelding van het gebeuren. "Terwijl wij streden met zijn allen/ voor iets meer gezinsgeluk/ en daarbij hielden voet bij stuk/ is hij door dood'lijk schot gevallen" 

Tekst: Ds. Marten Mulder, em.pred.PKN/legerpredikant bd, medewerker www.dodenakkers.nl  / Foto's: Piet Remeijer

 Het gebeurde allemaal voor de winkel van Glazenburg op de hoek Hoofdweg met de Westbaan.

De periode er na bleef het onrustig in het dorp. De bevolking was woedend. Van buiten kwamen er vele buitenstaanders op het gebeurde af en een ieder had vanuit zijn eigen achtergrond een eigen versie van hetgeen was geschied. De directe getuigen, de arbeiders,  werd echter niets gevraagd.

Na de dood van Eltjo Siemens werd in Finsterwolde een samenscholingsverbod afgekondigd. Op de foto wijzen de arbeiders naar de bekendmaking aan de paal.

De twee bovenstaande afbeeldingen zijn afkomstig uit het boek "Rode Hulp" van de Geert Sterringa Stichting.