Berend Oldenburger -hoofdonderwijzer

Maria Bakker en Berend Hindrik Oldenburger.

1866-1876 stuurman 2e klas op de Atlantische vaart
en ondertussen studerende aan de Zeevaartschool te Veendam
 
1876 -1879 studerende voor hoofdonderwijzer
 

1880-1888 Hoofdonderwijzer te Ganzedijk

1888- januari 1916 Hoofdonderwijzer te Ekamp