De Prins Bernhardlaan gezien vanuit de J.G. Pinksterstraat. Links zien we de afslag naar de Julianalaan.

We lopen de straat in en draaien ons om. We kijken terug op de kruising van de foto van hiervoor. Op de achtergrond de fabriekspijp van de Steenknopenfabriek. 

De aanleg van de Prins Bernhardlaan ligt in de jaren dertig.  In de oorlog mocht deze straatnaam vanwege de Duitsers niet gebruikt worden. De naam is toen gewijzigd in Zuiderlaan. Midden op de achtergrond zien we nogmaals de fabriekspijp van de Steenknopenfabriek.

Op de foto zien we het deel van de Prins Bernhardlaan tussen de afslagen Burg. Bosscherstraat en de Beatrixstraat.

We kijken nu de Schoolstraat in. Op de achtergrond de RK-kerk met rechts daarnaast de pastorie. Het pand geheel rechts is uiterlijk in 1930 gesloopt voor de nieuwbouw van Huize St Francicus.

Nog een foto van de Schoolstraat maar nu jaren later: aanleg/vernieuwing van de riolering.

Huize Sint Franciscus is in 1930 gesticht en in 1931 gebouwd. Het personeel werd destijds geleverd door de Zusters Fransiscanen uit Nijmegen. De Fransiscanerzusters bleven tot in 1985 en werden daarna opgevolgd door lekenpersoneel. 

Een beeld uit 1940 laat Sint Fransiscus zien in een mooi harmonie met de RK-kerk aan de Boven Oosterdiep. In de oorlogsjaren 1940-1944 bevond zich op de zolder van het gebouw een ziekenzaaltje, speciaal ingericht voor evacuëes.

Huize Sint  Fransiscus op een foto uit 1956. Links is de Schoolstraat.

De Prins Bernhardlaan eindigde destijds op de Schoolstraat. Aan het eind van de jaren zestig  is de straat doorgetrokken naar de Bendiksstraat, de doorbraak tussen de Prins Bernhardlaan en het Boven Oosterdiep.

Huize Sint Fransiscus had ook een kraamafdeling. (geheel links)

In 1986 is de kraamafdeling opgeheven. 

Een blik op de pasgeborenen in de babykamer van de kraamafdeling. 

In de zestiger jaren is ook een nieuw vleugel aan Sint Fransiscus gebouwd. De foto toont een verdere verbouwing van 1970. 

In 2002 is het gebouw wederom geheel gerenoveerd en uitgebreid.

We vervolgen de route met