Rechts tussen de bomen staat de Ned. Hervormde pastorie. Dit pand is in 1957 afgebroken. Slechts de vijver is bewaard gebleven.

 Nog een opname van de pastorie van rond 1900, maar nu in de winter.

De pastorie zoals deze er destijds heeft gestaan.

Vanuit Ganzedijk zag men vroeger zo de NH-kerk met toren.Het kerkhof was nog beperkt tot het huidige veld-C rondom de kerk. De velden A en B moesten nog worden aangelegd, Op de voorgrond stond voorheen een boerderij, die rondom de voorlaatste eeuwwisseling van 1900 is afgebrand.

Eenzelfde situatie als hierboven maar nu rond 1915. Links is de ingang te zien naar het nieuwe oostelijke deel van de algemene begraafplaats.

Van nagenoeg dezelfde plek als de vorige is deze foto genomen, echter nu jaren later. Het kerkhof is in zijn huidige vorm met de ingang aan de Hoofdweg.

Rechts zien we de woning van destijds de familie Pothuis en later de familie Zwik. De woning is afgebroken voor nieuwbouw.

We komen op het eindpunt van onze uitstapje richting Ganzedijk. Dit deel van Finsterwolde werd ook wel het Oosteind genoemd.

De eerste woning links is destijds gebouwd door architect Westerman en bewoond door de opzichter Reinsma. Later woonde hier de gemeentearchitect Wenselaar. Momenteel woont hier de familie Egbert Tuin.

De tweede woning links is ook door Westerman gebouwd. Hier is hij zelf gaan wonen. Daarna verkocht aan Klaas Wiebo Glazenburg.

We gaan nu naar de Kerkeweg.