Teruggekomen bij de toren gaan we de Kerkeweg in. Omkijkend zien we voor de toren nog de melkhandelaar Jurjen Modderman. Het huisje links van de toren is de oude brandweerkazerne. De gebruikte brandslangen werden in de toren ter drogen gehangen.

De naam Kerkeweg lijkt vreemd voor deze weg, want je zou verwachetn dat de Heereweg Kerkeweg zou heten. De NH-kerk bezat vroeger veel landbouwgronden, zo ook aan de Kerkeweg.

Voor de arbeiderswoning aan de Kerkeweg zit de familie Molenkamp. De ouders zijn Albert Molenkamp en Koertdina Kluiter. De kinderen zijn van links naar rechts Geert, Annie en Gerard.  De andere kinderen (Gretha en Antko) waren toen nog niet geboren.

Iets verderop staat de riante boerderij van de familie Bontkes-Gosselaar. Het oorspronkelijke gebouw dateerde van 1820, kort na de indijking van  de Finsterwolderpolder. Het woongedeelte werd in 1932 afgebroken en vervangen door de huige woning.

Winter 24 december 2010

Veel van deze ingepolderde gronden waren destijds in het bezit van de kerk. De hiervoor genoemde oorspronkelijke boerderij was destijds ook bezit van de kerk en werd toen met de omliggende landerijen in beklemming uitgegeven om de bouw van de toren in Finsterwolde te kunnen bekostigen. Eveneens was dit het geval met de boederij van de familie Ebbens in het Hamrik De toren dateert van 1821.

In 1967 verrees aan de Kerkeweg op het land van Joh. Kremer een zendmast geëxploiteerd door de "Stichting plaatsbepaling ter zee". Via deze mast worden radiosignalen uitgezonden, die door schepen en vliegtuigen kunnen worden opgevangen en waarmee zij hun juiste plaats kunnen bepalen. Gelijke zendmasten zijn te vinden in Heilo (N.H.) en in Denemarken.

Deze schuur nabij de Kerkeweg, maar gelegen aan de Kleiweg behoorde bij de boerderij van A. Waalkens aan de Hoofdweg. De schuur is gebouwd in 1929. In 1959 werd op de voorgevel in opdracht van A. Waalkens door de kunstenaar Siep van den Berg een moderne beschildering aangebracht. In 1971 is  de schuur door een pyromaan in brand gestoken en brandde vervolgens geheel af.

We gaan nu terug naar de Hoofdweg.