We kijken vanaf de Hoofdweg de Klinkerweg op, ofwel de weg naar Ekamp. De foto is van 1902. Er liggen nog geen tramrails op de Hoofdweg, die kwamen pas na 1909.  Het eerste huis op de Klinkerweg is rond 1893/1894 gebouwd.

Het gebouw geheel links is Café Kuiper.

Op de voorgrond links staat een gaslantaarns. Deze lantaarns moesten iedere dag bij het vallen van de duisternis handmatig worden aangestoken, waarbij een laddertje tegen de lantaarn werd aangezet.

Het zelfde plekje: "De Proathörn". Hier werden de problemen van Finsterwolde besproken en opgelost.

Foto van Jurjen Elzinga op de wagen en Fenno Bulten (nog zichtbaar rechts achter het paard). De foto is genomen omstreeks 1958. De woning op de hoek stond aan de Goldhoorn. Destijds afgebroken ten behoeve van nieuwbouw door Henk van Dijk.

Winkel (wit- en bruingoed) van H. van Dijk op de hoek van de Klinkerweg met de Goldhoorn. 

(fotograaf: Stef Bos)

We lopen de Klinkerweg op en zien nog even achterom. We zien geheel in het midden de voorgevel van Café Glazenburg aan de Hoofdweg. Voor dit café is Eltjo Siemens door een verdwaalde kogel gedood tijdens de landarbeiderstaking van 1929.

In het huis links woonden links de fam. Glazenburg en rechts de fam. Uuldriks. In het huis daarnaast (tussen de bomen) woonde destijds de fam. Bollegraaf.

Waar vroeger de fam. Bollegraaf huisde, woonde later Engelko Abbas en tante Mien (wie kende ze niet). 

Hier een opname van de fam. J. Uuldriks ter gelegenheid van de 50.000ste aansluiting op het waterleidingnet in 1954. Als geschenk kreeg de familie gratis een levenslange aansluiting op het waterleidingnet. Meer foto's. Dit pand was in 1832 het enige pand dat stond aan wat nu de klinkerweg is. Destijds in 1832 woonde hier Pieter Wilkes Meijer. Bij de volkstelling in 1870.is dat pand van Trientje Meijer en haar man Uuldricks (timmerman). In 1890 woont hier de zoon Jacob Uuldriks (ovl in 1906).

Links zien we de woning van Harm Jurjens, boderijder, met daarnaast die van Hendrik de Vries en later van fam. Akkerman. De derde links is van de rijwielhersteller Pieter Koolhof.

De eerste woning rechts is van fam. Bollegraaf.

 

 In 1937 is de woning gebouwd van rijwielhersteller Pieter Koolhof en Wupke Walters.

Op de steiger zien we ondermeer mijn opa Beeno Tuin (3e van links) en zijn zoon Harm Tuin (geheel rechts).

Wie kent de andere werklui. Graag uw reacties via de contactknop.

Gezocht: foto van de woning ten tijde dat het in gebruik was als fietsenwinkel.

 

Met op de achtergrond de woning in aanbouw van Koolhof zien we hier de melkventer Jurjen Modderman en zijn moeder.

Tegenover de rijwielwinkel van Koolhof treffen we het Jodenlaantje aan.

We lopen verder en komen bij de afslag Jan Hakenweg. Op de foto van ± 1960 zien we nog een zebrapad, aangelegd ten behoeve van de schoolkinderen voor de nieuwe  openbareschool in de Verzetswijk.

De dwarsgebouwde woning links is reeds afgebroken en werd destijds bewoond door fam. Meulenkamp en fam. Noor; nu staat daar de woning van familie Worsteling. Geheel links zien we nog een zeer klein deel van de dubbele woning waar in de 50-er jaren links de familie Nomden (later de familie Drenth) en rechts de familie Prijt (Siemen Prijt en Onje Koopman) woonden.

Foto van de Klinkerweg van rond 1940 ter hoogte van de huidige J. Hakenweg.

Op de stoep van de eerste woning rechts zit een klein jongetje. Dit is waarschijnlijk Roelf of Alfred van der Veen.

Op dit paard van Kolthof, de boderijder die schuin tegenover Van der Veen woonde, zitten de broertjes Roelf en Alfred van der Veen.

In de jaren zestig kwam de boderijder Wiechert Drenth met zijn famile te wonen in de woning van de familie Nomden en voorheen de familie Kolthof.

Nogmaals boderijder Wiechert Drenth.

Naast het fietspad naar de Venne en doorlopend naar Ekamp woonde de schoenmaker Hennie Heethuis.

Heethuis was vrijgezel en kwam in 1985 toch nog vrij plotseling te overlijden. Hoewel hij reeds gepensioneerd was, bleef hij voor de contacten toch doorwerken. Na zijn overlijden bleek zijn werkplaats vol te liggen met schoenen, die nog moesten worden afgehaald. De notaris stelde via een advertentie de clientele in de gelegenheid hun schoenen op te halen. Geheel zonder problemen haalde een ieder zijn eigen schoenen alsnog op.

Vroeger woonde in dit pand de schoenmaker Geert Perton en Antje Tuin.

Dezelfde woning, maar nu van de andere zijde gezien. In de tuin zit de buurjongen Alfred van der Veen.

Het eerste huis links was van Harm Tuin, na diens dood in 1950 woonden hier mijn ouders Roelf Remeijer en Maria Tuin. Het 2e pand links was van fam. Geert Perton en later dus van Heethuis.

In de 1e dubbele woning rechts woonden de arbeider Borchers en de trammachinist F. Mulder en in de 2e  woning: Jurjen Alles en Geertje delger.

Later woonde in het eerste huis rechts Arend Siemens, alias Poezak en het tweede huis van de winkelier en venter Harm Alles.

Op de dam voor het huis van Borchers staat mevrouw Borchers met haar zoontje op de arm.  Voor het huis van Harm Tuin, links, staat echter de trammachinistenvrouw Mulder met haar manke dochtertje.

Deze foto uit 1985 toont ons rechts de woning van Roelf Sprang en links daarnaast van Weike Nap-Westerhuis.

Dit is een recentere afbeelding van de woning waar mevrouw Börgers met haar zoontje voor stonden, twee foto's hierboven. Later woonden hier Arend Siemens en Marchien. 

 

De woning van Roelf Remeijer en Marietje Tuin na de eerste verbouwing in de jaren vijftig. Hier ben ik (Piet Remeijer) geboren en heb er 25 jaar gewoond. De foto is van 1965.

Muziek op de Klinkerweg in 1971. BNC is gepromoveerd. In de woning geheel rechts, Klinkerweg 60, woonde destijds Melchert Uildriks. Dat huis is later door Wubbo Nap jr afgebroken voor nieuwbouw. Daarnaast op 62 woonde familie Jurjen Gernaat en in de derde van rechts, nr. 64, de familie Rikus Abbas.

We zijn weer een stuk verder en aangekomen bij het huidige Klinkerweg 57.

Hindertje de Wit woonde achter in de woning bij fam. Geert Zwarts en Klaartje Wijnstok. Fam. Zwarts heeft de woning destijds doorverkocht aan Jan Gernaat en Mientje Bos. De erven van fam. Bos hebben de woning verkocht aan Jan Boer en Leuke Schuur.

Vroeger stond naast de woning van de fam. Zwarts een zogenaamd hulpkerkje voor mensen die niet naar de grote kerk konden komen. Dit kerkje is, later toen het in ongebruik raaakte, gebruikt als schuur.

Iets verderop aan dezelfde zijde van de straat woonde varkenshandelaar Hartman. Het huis was jarenlang onbewoond en bij de familie Walma in gebruik als schuur. In 1987 volgde afbraak ten behoeve van een nieuwe woning (1988) voor Peter Veld en Thea Carolus.

Op de foto Jacob Hartman met zijn pleegzoon Hindrik Wilkens.

Het derde huisje van rechts is die van Hartman. Rechts daarvan woont de familie Walma. Geheel rechts woonde de familie Derk Mejeur.

Geheel links is nog net een deel te zien van de woning van Hindrik Elzinga en Klaassien Plat.

Op de straat rijdt nog een originele Solex, met Grietje Modderman er op. De ansicht is van ± 1965.

Vroeger woonde hier de fam. Kolthof. Op de foto de grootouders Kolthof met de kleinkinderen Geessien en Hindrik. Jan Kolthof staat aan de zijkant met de fiets.

Geesien Kolthof is getrouwd met Derk Mejeur en zij hebben na hun huwelijk jaren in dit huis gewoond.

In 1985 is dit huis verkocht aan fam. Hartman uit Zuidbroek. In 1995 kocht het echtpaar Oudhoff /Rops het huis.

Jarenlang woonden hier Klaassien Plat (halfzuster van Roelf Remeijer) en Hindrik Elzinga. In 1981 is dit huis verkocht aan Henk Nanninga, die het heeft afgebroken voor nieuwbouw.

Momenteel Klinkerweg 98. Destijds woonden hier Jurjen Elzinga en Berendje Drenth. Henny (Hendrik) Elzinga van het transportbedrijf Elzinga was een zoon van Jurjen en Berendje.

Aan de overzijde van de straat op nr 67 heeft onder meer de familie Benjamin Schröder gewoond.

Dit huis is momenteel de lokatie Klinkerweg 75. Op de foto staan mevrouw Fransen en de weduwe Smilde.

In recentere tijd hebben hier de families Wiechert Drenth (links) en Jacob Uuldriks (rechts) gewoond.

In 1992 is deze oorspronkelijk dubbele woning afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Geheel links woonde mijn achterneef Albert Elzinga met zijn gezin op 112. In de 2e woning woonde de fam Fokko en Metje Zomer. In het derde huis van links woonde vroeger de familie Timmer  en later de familie Westerhuis (nu Klinkerweg 108). De 4e woning van links was van fam Edens. Klaas Edens heeft hier nog jaren alleen gewoond.

 

We lopen de Klinkerweg af en zijn nu niet ver van de afslag naar de Fokje Peper Posmaweg. Links de woning van destijds (1990) Joh. Meijer en Rinie Modderman . Vroeger woonde hier de timmerman-aannemer Jan Tuin. In de 2e woning links woonde de fam. Albert- Elzinga. Daarvoor woonde in die woning Willem en Elsien Grave.

Rechts op de ansicht de woning van groente- en fruithandelaar Albert Elzinga. Nu de fam. Thomas Meins.

De twee meisjes op de voorgrond zijn: Kaatje Tuin en Immie Grave.

Bakkerij De Jong zat op Klinkerweg 105. In 1986 is dit pand verkocht aan J. Gernaat Ezn. voor eigen bewoning. 

Hiertegenover woonde visverkoper Pieter Gernaat.

Bij de geboorte van Manno Kerbof werd door het dorsmachinepersoneel, waar de vader toebehoorde, aan de fam. Kerbof een door bakker De Jong gebakken krentenbrood van 1 meter lengte aangeboden.

Midden achter het brood de vader Kornelis Kerbof; links van hem zijn zoon Hendrik en rechts Otto. De grote man, ongeveer midden op de achtergrond is Hendrik Kolthof, de broer van Geessien Mejeur-Kolthof.

Wie kent de overige personen op de foto? Uw reacties graag via de contactknop. 

Verder gaand komen we aan op het achterste deel van de Klinkerweg.

In 1919 zijn de woningbouwwoningen bij het voetbalveld gebouwd. De werklui poseren hier voor de fotograaf Bollegraaf uit Winschoten.

Wie kent de personen op de foto? Uw reacties graag via de contactknop.

Hetzelfde gedeelte van de straat als hierboven, maar nu enkele jaren later.

In de jaren 1930-1940 woonden hier van rechts naar links: Fam. K. Bakker, Fam. J. Plat, Fam. H. Buiter, Fam. B. Tuin (mijn opa), fam. J. Visscher, Fam. B. Buiter, Fam. H. van de Veen, Fam. J. Nomden/Fam. H.J. Siemons en in de laatste Fam. H. Drenth.

Uit deze foto blijkt duidelijk waarom deze straat "Klinkerweg" is gaan heten. Parallel aan de Klinkerweg van Finsterwolde ligt er in Oostwold ook een klinkerweg, die met de deftige naam "Klinkerstraat" door het leven gaat.

De arbeiders op de foto zijn: knielend v.l.n.r. : Kunst (uit Oostwold) en Scholte (uit Oude Pekela); staand v.l.n.r.: Berend Tuin (broer van Beeno Tuin), Jan Pieter Nuninga, Helmer Modderman, Harm Buiter, (met sik mijn overopa) Harm Tuin sr., Kasper Zomer, Derk Engberts, Wiegman Schuur en Esdert van Heuvelen . Op de achtergrond (hangend) Reindert de Wit (alias: Jitse) en de voerman Jurjen Alles.

Van hier gaan we naar het buurtschap Hardenberg.