Ekamp (Gronings: Aikamp) is een gehucht dat deels in de voormalige gemeente Finsterwolde  en deels in de voormalige gemeente Midwolda ligt. Het buurtschap ligt aan de oostelijke kant van het nieuwe meer dat in het  Oldambt is gegraven voor de aanleg van de Blauwestad.

De naam Ekamp komt van kamp(in de betekenis van afgeperkt stuk land) aan de Ee, waarmee de Oude Ae wordt bedoeld. De inwoners van het buurtschap hebben als bijnaam de Knollentrekkers.

Volgens de Groninger Encyclopedie is de Kromme Elleboog een zelfstandige buurtschap en wordt daar niet tot Ekamp gerekend. Mijn vader en diens vader zijn beiden aan de Kromme Elleboog geboren en spraken nooit anders over dan dat ze in Ekamp waren geboren en er woonden. In dit overzicht reken ik Kromme Elleboog tot het buurtschap Ekamp.

 

 De huidige situatie. Tussen de Ekamperweg en de Kromme Elleboog ligt deze woonwijk van de Blauwestad. Dit is volledig in het vroegere Ekamp dat toebehoorde aan de gemeente Finsterwolde. Aan de overzijde van de Nieuweweg ligt het deel van Ekamp dat bij de gemeente Midwolda hoorde.

 De route door Ekamp wordt gestart op de Molenstreek.