Geheel vooraan op de Ekamperweg, waar nu de houthandel Post is, stond vroeger t/m de boerderij van de fam. Zomerman (van 1856-1973). De boerderij zelf wordt al genoemd in 1706. Het pand zal van latere datum zijn en is in 1960 afgebrand.

De boerderij is vervangen door nieuwbouw. Deze is in1989 aangekocht door Post Pallets en is vervolgens gesloopt.

Ook de Ekamperweg was af en toe aan onderhoud toe. We zien hier de wegwerkers Pieter - en  (mogelijk) Stoffer Modderman. Op de achtergrond zien we de molen aan de Molenstreek.

De openbare school voor Ekamp (Gemeente Finsterwolde) stond aan de Ekamperweg. Ekamp kreeg reeds in 1818 een door de hervormde kerk gestichte school.

Schoolfoto's via deze link.

Ook de Sinterklaas wist in de oude tijden de school van Ekamp te vinden zoals hier blijkt uit een foto op het schoolplein.

Mij is verteld dat dit dezelfde Sinterklaas is, die later ook nog in de jaren zestig op de OLS aan de Schoolstraat kwam en waar ik bij op schoot heb gezeten. Dat het achteraf ook nog familie (Jurjen Tuin) was ,deed mijn kinderdroom volledig in duigen vallen.

Alle kinderen vinden dit het mooiste moment van naar school gaan: terug, op weg naar moeder.

Nadat de school per 1 mei 1959 is opgeheven raakte het gebouw behoorlijk in verval.

 

Geruime tijd later werden de gebouwen aangekocht door Transportbedrijf Abbas uit Finsterwolde. De achterste lokalen werden afgebroken en de voorste werden omgebouwd tot onderhoudswerkplaats voor de auto's van het transportbedrijf. De hoofdmeesterswoning aan de voorzijde werd in gebruik genomen als eigen woning.

Aalderk Jan Abbas (1916-1988). Hij speelde destijds in 1969 een hoofdrol tijdens de ongeregeldheden bij de nieuwe grensovergang van Nieuweschans. Er waren geen voorzieningen voor de vrachtrijders geregeld en hierdoor onstonden gevaarlijke (mensonterende) toestanden.

Op de lokatie Ekamperweg 17 stond vroeger deze woning van J. Westerman. De woning is destijds verkocht aan Arend Boelsem. Rond 1985 is de woning gesloopt voor nieuwbouw door Roelof Koops.

Achter d woning van zijn buurman Chris Oolders had Arend Boelsem nog een kampje weiland waar hij koeien hield.

We gaan verder en gaan voorbij (nu) de flauwe bocht en krijgen aan de zuidzijde de boerderij van voorheen fam. Feikens (1909-1973). Daarna van de fam. O.R. Reindersma, maar nu is het in gebruik als woonboerderij.

De laatste boerderij aan de Ekamperweg was van de fam. Kortenga (1853-1966). Daarna van fam. Volders. Ook hier heeft de storm van 1990 flink huisgehouden. De schade is hersteld.

De Ekamperweg is in 2006 in het kader van de Blauwe Stad verbreed. Voor deze aanpassing moesten erg veel Eikebomen sneuvelen. Een terugblik op de weg nabij de vroegere viersprong bij café Hut.

We naderen het kruispunt Ekamperweg/Nieuweweg bij caf'é Hut. Eveneens als bij Café F. van der Holt, vooraan op de Hoofdweg, ook hier een combinatie van boerderij/café.

Links zien we de woning van timmerman Wilko Tuin; rond 1937 is hij vertrokken naar de Beersterweg in Winschoten. Hierna zijn Derkje Tuin en haar man Marinus Vroom, schoolmeester, hier komen wonen.

De woning rechts ernaast is het pand van bakkerij Poepjes (op 28 mei 1986 werd Poepjes hier100 jaar).

Nieuweweg

Café Hut aan de Nieuweweg. Een pleisterplaats vroeger voor de Finderwolmers op weg naar - of terugkomend van Winschoten.

In 2006 is de haakse bocht uit de Ekamperweg naar de Nieuweweg gehaald. We rijden nu, "zonder er bij stil te staan", over café Hut  en er niet meer voorbij.

Op deze foto uit 1968 zien we Jacob Reint Imminga met het paard Catrijn van boer Houwen. De foto is genomen op de Nieuweweg. Het paard was op hol geslagen en is bij Abbas voor het huis in de sloot gekomen. Een kraan van Wieling heeft het paard er weer uit getrokken. Op de foto is nog te zien hoe smerig het paard uit dit avontuur te voorschijn is gekomen. Hierna is het paard verkocht en vervangen door een tractor.

Op de achtergrond zien we de Binnenweg, die momenteel in 2010 nog steeds bestaat. De landerijen zijn opgeofferd ten behoeve van de Blauwe Stad.

Vóór de villa bij de huidige rotonde in de Nieuweweg stond voorheen deze boerderij van de familie Houwen. Gebouwd in 1865 en in 2008 afgebroken. De laatste bewoners waren de broer en zus Corry Houwen  en Gé Houwen.

De route door Ekamp wordt vervolgd over Kromme Elleboog. Hiervoor gaan we terug naar de afslag bij het monumentje aan de voormalige Bocht Klinkerweg.