Kerstfeest

 

Ik hoor in de verte de kerkklokken slaan,
Ze roepen kom binnen! En blijf niet staan.
Hier wordt verteld van het kindeke klein
Die eens onze grote verlosser zal zijn.
We juichen en zingen ter ere van hem
En prijzen zijn naam met blijde stem,
De ster in het Oosten die wijst ons de weg
We willen hem volgen het pad is nog recht.

 

Zo volgen wij allen na eeuwen van trouw
En hopen op vrede wij willen geen rouw,
Nog enkele dagen dan is het een feit
Het oude maakt plaats voor een nieuwe tijd.
Een tijd van vrede, vrijheid en eer?
Ik vraag het aan God want die wens is zo teer
Toch willen we zingen U naam ter eer,
Van vrede op aarde gij kindeke teer.

 

December 1999
Alberta T. van Dijk-Imminga