Mopkes veur joe leesn op http://www.dideldom.com/mopkes.shtml en aans
 
Ouder worden 


Drie oudjes zien elkaar terug na lange jaren:
Wat doe jij sinds je met pensioen bent?
De eerste zegt :
ik reis en fotografeer veel.
De tweede zegt :
ik winkel en tuinier graag.
De derde zegt :
ik doe regelmatig nog opsporingswerk...
Ah! En in wat en waar?

Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn wandelstok, mijn gsm, mijn sleutels, mijn autopapieren enz. enz.....

 
 
 
Als gevolg van een hartinfarct ondergaat een man een open-hart-operatie. 
Na   de ingreep komt hij terug bij kennis en ziet dat  hij wordt verzorgd door religieuze zusters in een katholiek  hospitaal.
Wanneer hij voldoende bij bewustzijn is, vraagt  een zuster hem hoe hij die medische  ingreep gaat  betalen.
Ze vraagt hem of hij een ziektekostenverzekering heeft. 
Met zwakke stem zegt hij: "Geen ziektekostenverzekering."
Ze vraagt hem: "Heb je geld op de bank staan?"
Hij antwoordt: "Geen geld op de bank."
Vervolgens vraagt ze: "Heb je geen familielid die je kan  helpen?"
Hij zegt: "Ik heb enkel een zuster, een oude vrijster,  die non is in een klooster."
De zuster antwoordt geërgerd: "Nonnen zijn geen oude vrijsters, zij zijn getrouwd met God!"
En de patiënt repliceert direct: "Stuur de factuur dan maar naar mijn zwager!
 
Telefoon van een blondje.

Vorig jaar heb ik alle ramen in mijn huis vervangen met die dure dubbele beglazing en energie-efficiënte vorm, en vandaag kreeg ik een telefoontje van de aannemer die ze geïnstalleerd had. 

Hij klaagde dat de werkzaamheden een jaar geleden waren voltooid en ik hiervoor nog steeds niet had betaald. 
Gewoon omdat ik blond ben, betekent niet automatisch dat ik dóm ben hoor ..... !!!
Ik zei hem : dat zal dan één dezer dagen toch wel gebeuren volgens mij..........
 

Dus ik vertelde hem precies wat zijn verkoper me vorig jaar had verteld : "Deze super-ramen betalen zichzélf binnen een jaar". En het is nu ongeveer een jaar geleden !
 
Er viel enkel een ijzige stilte aan de andere kant van de lijn, zodat ik maar gewoon heb opgehangen....

 

                                                   Hij is 80.


 

        Zij  is  20. 

 
 
Het was het gesprek van de dag toen de oude man van 80 jaar trouwde met het meisje van 20. Na een jaar beviel ze in het ziekenhuis van haar eerste kindje.   

De verpleegster feliciteerde de oude man en zei "Dit is voor uw leeftijd een grote prestatie en ik vraag mij af hoe u dat doet"
Hij antwoordde "Je moet de oude motor draaiende houden."   

Het volgende jaar beviel de jonge bruid opnieuw.
Dezelfde zuster zei "U verbaast mij weer, hoe doet u dat toch?" 
En weer zei hij "Je moet de oude motor draaiende houden."   

Hetzelfde gebeurde in het volgende jaar. 
De zuster zei: ''Wel, wel, wel, u kunt er echt wat van."  
Hij antwoordde "Je moet de oude motor draaiende houden".
De zuster zei: "U moet nu wel de olie vervangen, want deze is zwart!"    
 

Een boer rijdt op zijn tractor al slingerend door het Groninger Land. Hij zit in zijn cabine en zo te zien vermaakt hij zich opperbest. Achter hem rijdende agenten vinden het welletjes en besluiten om de man aan te houden.

Luid zingend opent de boer zijn cabine en roept: "Wat een techniek hè, in Hilversum draaien ze muziek en ik kan het hier helemaal horen!"

"Ja, ongelofelijk", zegt de plotieman. "In Schiedam maken ze jenever en ik kan het hier helemaal ruiken!"

Laatst was ik in in België en zag terwijl ik op de bus stond te wachten, een Belg die zijn woning aan het verven was.

De man stond boven op een ladder 
en elke keer als zijn kwast leeg was klom hij naar beneden en doopte zijn kwast in de verfpot die beneden op de stoep stond.
Nadat ik dat een tijdje had aangezien zei ik: 
'Zeg meneer, 
u kunt de verfpot toch veel beter mee naar boven nemen? Dan hoeft u niet steeds naar beneden om uw kwast in de verf te doppen.'
De Belg kijkt mij medelijdend aan en zei: Äwel manneke, dat zal niet gaan hè. Het is grondverf!

 

Klein Jefke bezoekt samen met zijn vader een paardenveiling. Hij kijkt toe als zijn vader bij verschillende paarden zijn handen laat glijden over de benen, romp en borst van de dieren. Klein Jefke vraagt: "Papa, waarom doe je dat?" Pap antwoordt: " Omdat, wanneer ik paarden koop, ik wil weten of de paarden gezond en in goede conditie zijn."   Klein Jefke kijkt bezorgd en zegt: "Pappie, ik denk dat onze postbode mamma wil kopen...." 

 

 

Klein Jefke mag met de klas naar het politiebureau voor een praktijkklas. Op een bord ziet hij foto's van de 10 meest gezochte criminelen. Een van de kinderen vroeg bij een bepaalde foto of dat werkelijk de afbeelding was van de gezochte persoon. "Ja", zegt een agent, "we zijn erg hard naar hem aan het zoeken".  Klein Jefke vraagt: "Waarom hield je hem dan niet vast toen je de foto maakte?"   

 


Klein Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert. "Waarom doe je dat, mammie?", vraagt hij. "Om mezelf mooi te maken natuurlijk", zegt moeder en even later begint ze de crème af te vegen met een doekje.   Klein Jefke kijkt bezorgd en zegt: " 't helpt niet  hè ? " 

 


De computer

Een lerares Spaans probeerde aan haar klas uit te leggen dat in het Spaans, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engels, zelfstandige naamwoorden mannelijk of vrouwelijk zijn.

‘huis’ bijvoorbeeld, is in het Spaans vrouwelijk: la casa, ‘potlood’ daarentegen, is mannelijk: el lapiz
Daarop vroeg een van de studenten: welk geslacht heeft ‘computer’?

In plaats van direct een antwoord te geven, deelde de lerares de klas in twee groepen, meisjes en jongens, en vroeg hen zelf te bepalen of ‘computer’ een mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord was. Elke groep moest vier redenen opgeven voor hun keuze.

De groep jongens besloot dat het woord ‘computer’ zonder twijfel een vrouwelijk woord was (la computadora), omdat:
1.    Niemand anders dan de schepper ervan de logica begrijpt….
2.    De taal waarmee computers met elkaar communiceren onbegrijpelijk is voor alle anderen…
3.    Zelfs de kleinste foutjes opgeslagen worden in het geheugen om later teruggehaald te kunnen worden….
4.    Je, zodra je een band opbouwt met een computer, je halve salaris uitgeeft aan accessoires….. 
 
De groep meisjes echter, constateerde dat computers mannelijk (el computador) moesten zijn, want:
1.    Voordat je iets met hem kunt doen, moet je hem aanzetten…
2.    Ze bevatten veel gegevens, maar kunnen niet zelfstandig denken….
3.    Ze worden geacht problemen op te lossen, maar meestal vormen ze zelf het probleem….
4.    Zodra je er een hebt gekozen, realiseer je je dat je, als je wat langer had gewacht, een beter model had kunnen hebben.
 
De meisjes hadden gelijk.
 
Frekie
Frekie: Wat kosten dij goldvizzen?
Koopman: Vief euro stuk.
Frekie: En dij zulvern din?
 
Frekie: Opoe, hebben ie goie tanden?
Opoe: Hou komst der bie. k heb haildail gain tanden meer.
Frekie: Din maggen ie mien appel even vaastholden.
 
Opoe: Wilst nog  n stukje toart?
Frekie: Nee. dank mor.
Opoe: lust gain toart?
Frekie: Joawel, mor allinneg n dik stuk.
 
Antje: Kold vandoag, hé?
Frekie: Kin best wezen, k heb Piet Paulusmoa nog nait heurd.
 
Meester: Woarom bist te loat?
Frekie: k Heb mie versloapen.
Meetser: Wat? Slepst thoes ook nog?
 
Frekie: Hest knoop nog aan t jak naaid?
Moeke: Nee, ik kon knoop naargens vienden en dou heb k knoopsgat dichtnaaid.
 
Meester: As ik twinteg appels ien mien rechter - en vieftien appels ien mien linkerhaand heb, wat heb ik din?
Frekie: Grode handen.
 
Frekie:  k Zag aalmoal vlekken veur ogen en doarom droag  k nou n bril.
Antje: En helpt t?
Frekie: Joa, nou zai ik vlekken schaarper.
 
 
Meester: Kinst doe swemmen?
Frekie: Sums.
Meester: Hou, sums?
Frekie: Allinneg ien t wotter.
 
 
Frekie: Ik wil geern n onderboksem.
Verkoper: Laang?
Frekie: Nait huren, moar kopen.
 
 

Steveltjes..

Klain Jopke zit in groep ain van grootschoul.
As hai om middag noar hoes tou zel,
helpt juffraauw Stientje hom om zien steveltjes aan te trekken.
’t Gaait aldernoast stoer en juffraauw Stientje haar ’t zwait overaal deur.
As baaide steveltjes din toch om voutjes zitten zegt Jopke:
Juffraauw ze zitten om verkeerde vout !!
Juffraauw zugt ’t ook, mit veul muite kriegt ze steveltjes weer om voutjes vot.
Mit veul wurgerij kriegen Juffraauw en Jopke steveltjes weer aan,
ditmoal baaide om goie vouten.
Dit bin mien steveltjes nait !! zegt Jopke.
Juffraauw bit heur op lip om nait oet te vallen tegen ’t jonkie.
As steveltjes weer oet binnen zegt Jopke: dizze steveltjes binnen van mien bruiertje,
mor mien moeke wol dat ik ze aan dee.
Juffraauw Stientje wait nait of ze nou lachen mout of janken, mor steveltjes goan weer aan.
Juffraauw vroagt aan Jopke: Woar binnen dien hansen ??
Nou zegt Jopke dei heb ik veur in mien steveltjes stopt !!!

 

Frekie

Frekie: Woarom kinnen vizzen nait Proaten?
Meester: Pebaaier 't zulf mor ais onder wotter.
 
Pa: Frekie, hest aal levertroan had?
Frekie:  Aal n vörk vol.
 
Meester: Frekie, geef ais n veurbeeld van n vaaierpoter.
Frekie: n toavel.
 
Frekie lopt mit pa tennesboan laans.
Frekie: Doar binnen ze mit maddekloppers aan t voetbalen.
 
Frekie is zaik. Moeke nemt koors op
Moeke: 41,3
Frekie: En wat is t werldrecord?

 

Evert

Evert is op sollesitoatsie. 
Man dij volk aannemt: "Drinken ie?" 
Evert: "Nee, meneer." 
Man dij volk aannemt: "Roken ie?" 
Evert: "Nee, nee, meneer." 
Man dij volk aannemt: "Hebben ie nog zwakke punten dij wie waiten 
mouten veur dat ie hier aan t waark goan?"
Evert: "Ik laig wel ais"
 

 

 

Zitten blieven!

n Doame, mit veul kakkemeroatzie, raaist mit n grode Boeing 747 van Schiphol noar New York.
As n swaarte Amerikoan van Afrikoanse ofkomst noast heur dele striekt begunt ze vot te mottjen en te poesten.
"Nee heur,", zee ze tegen n stewardess, "ik wil hier nait zitten, ik mout n aander plek hebben."
Stewardess zegt: "Nou mevraauw, dammeet as wie boven d'oceoan binnen zuiken wie alles oet. Messchain is der roemte in d'eerste klas boven."
n Haalf uur loater komt t knappe wichtje weer bie t dure mìns en heur buurman.
Zai zegt: "k Heb de zoak beproat mit piloot. k Heb goud bericht veur joe: der is roemte in eerste klas."
Kakmadam staait laagend op, mor t wichtje zegt: "Nee mevraauw, joe nait. Blief zitten. Joen buurman krigt n ploats in d'eerste klas!" ""

 
Zöcht

Schoulklas was op ekskurzie op t plietsiebero.
Doar zaggen ze n bred mit foto's woar boven ston 'De tien mainst zöchte personen'.
Lutje Kloas vruig aan n plietsieman: "Binnen dat echt foto's van boeven?"
Plietsieman: "Joa, dij willen wie hail geern oppakken."
Lutje Kloas: "Woarom hebben ie ze din nait vastholden dou ie ze op petret zet hebben?"
 
n Gloazen oog

Jan haar n ongeluk had en kreeg last van zien oog.
Oogarts in Stad zee: "t Spiet mie, Jan, dij mout der oet. k Zal die der n gloazen oog in doun."
Dat gebeurde. Dou Jan weer thoes kwam in Termunten gong e op hoge bainen noar snieder Feunekes.
Jan: "k Heb n gloazen oog!"
Feunekes: "Wat ja mooi man. Kist der mooi deurhén kieken."
 
Stamboom


Eppo lopt n rondje mit zien hond.
Hai komt Hinderk tegen.
Hinderk: "Het dien hond ook n stamboom?"
Eppo: "Nee, hai pist tegen elke boom."

Toenman

Tammo mout noar n rieke mevraauw tou te solliciteren as toenman.
Eppo gaait mit hom, mor blift bie boetendeur stoan wachten.
Noa n haalf uur komt Tammo weer boeten.
"Hou is t goan?", wil Eppo waiten.
"Nait goud", zegt Tammo.
"Hou dat?", vragt Eppo.
"Dat zel k die vertellen", zegt Tammo.
"Dainstmaid brocht mie bie heur mevraauw"
"Ik zee: 'Ik bin Tammo, ik wol wel toenman bie joe worden', dou wol ze 
mien handen zain"
"Dou ze zag dat ik ielt in handen haar von ze dat n goud taiken veur n 
toenman"
"Dou wol ze mien bainen zain, ik trok boksempiepen op, zai zag dat ik 
dikke kuten haar, dat was ook goud veur n toenman von ze"
"Dou vruig ze noar mien 'referenties', en dou heb ik woarschienlek wat 
verkeerd doan..."

 

Verantwoorden

Hinderk komt thoes en zegt tegen zien vraauw: "De boas het mie nou eindelk ais meer verantwoordelkhaid geven."
Oaltje: "Da's ja mooi ja, wat holt dat in?"
Hinderk: "Ik bin nou verantwoordelk veur aal wat der mis gaait."

 

Vergeten

Eppo wil tou kroug oetlopen, ober holt hom tegen.
Ober: "Meneer, ie binnen vergeten te betoalen."
Eppo: "Ik drink ook ja om te vergeten..."

Man het t stoer

n Kristelk echtpoar lopt aarm in aarm op n zundag noar kaark.
Man: "Der binnen twij redens dat k laiver thoes blief. Ten eersten, mìnsen maggen mie nait. Ten twijdens, ik mag heur ook nait."
Vraauw: "Ik geef die twij redens dast doe ophollen most te soezen. Ten eersten, doe bist negenviefteg. Ten twijdens, doe bist de domie van dizze kaark."

Schaaiden

n Vraauw komt bie n avvekoat en zegt dat ze zok schaaiden loaten wil, omdat heur man heur bedrugt.
"Kinnen ie dat bewiezen?"
"Zeker, hai belde vattien doagen leden op, dat hai op zoakenrais mos, mit zien vrund Fred, mor Fred het de haile tied bie mie sloapen!"

Femilie

Hinderk en Oaltje rieden mit auto van Stad weerom noar Troapel.
Zai binnen in Stad aan t winkeln west, noar Hinderk zien zin veuls te laank, doar hebben ze kribberij over kregen.
Haaile weg wordt der niks zegt, gain ain van baaiden wil inschikken.
As ze in de buurt van Muzzelknoal bie n waailaand mit ezels langskommen ken Oaltje zuk nait langer stilhollen: "Femilie van die?" vragt ze n tikkel vranterg.
"Joa," zegt Hinderk, "aantraauwd."
 

Vaarven

Eppo is dakgeude aan t vaarven, hai komt iederbod omdele van d ledder of
en stipt bözzel in vaarfpot dij op grond staait, gaait weer bie ledder
op, vaarft, komt weer omdele.
Hinderk komt op fietse langes en zigt wat zuk òfspeult.
"Woarom nemst dij vaarfpot nait mit noar boven?" vragt e
"Dat ken nait", zegt Eppo, "t is grondvaarve!"

Bosschoppen

Eppo komt thoes van t bosschoppen doun;
Twaalf kan jenever en n stoede.
Vragt zien voader: "Wat mout wie mit aal dij stoede?"

Proefwaark

"Hest dezulfde fouten in dien proefwaark as Tammo dij noast die zit", zegt meester tegen Lammert.
Lammert: "Gain wonder, wie hebben ook ja zulfde leeroar!"

Vizzen

Job rid op fietse bie Winschoterdaip langs as e n kirrel zitten zugt.
Dij kirrel het aan ain kaande n emmer wurms stoan en aan aander kaande n hoamer liggen.
"Moi", zegt job, "wat bist aan doun?"
"Och", zegt kirrel, "ik bin aan t vizzen."
Job zegt: "Hou dust dat den?"
"Nou", zegt kirrel, "veur tien euro vertel k die dat."
Job betoalt tien euro.
"Kiek", zegt kirrel, "ik gooi n wurm in t wotter en as der den n vis op bit den hauw k hom mit hoamer op kop."
"En", zegt Job, "vangt dat nog n beetje?"
"Joa", zegt kirrel, "n tientje of vief zes..."

SpaigeltjeSpaigeltje

Eppo en Tammo lopen bie stroat.
Zai vinden n spaigeltje.
Eppo kikt der in en zegt: "Verrek, dij vent ken ik".
Tammo kikt der ook in en zegt: "Gain wonder, dat bin ik ja".

Bie dokter

Dokter het vraauw onderzöcht.
Hai nemt heur man even appaart en zegt: "Zai zugt der nait goud oet".
"Dat wait ik," zegt Paiter, "mor zai ken goud koken en kiender binnen wies mit heur...".

Meer euries

Tammo is op sollisitoatsie.
Boas zegt: "Ik betoal die 8 euro in t uur en over drij moand krigst 12 euro in t uur.
Wenneer kenst begunnen?"
Tammo: "Over drij moand!"

Spiekers

Komt man in spiekerwinkel en vroagt aan man achter teunbaank:
"k Wol geern pak spiekers."
"Dat kin" zegt man achter teunbaank.
"Hou laang wollen ie ze hebben?"
"Och k wait nait" zegt man, "Hou laan kin ie ze missen."

Zeer

Eppo komt bie dokter Pillemoa.
Dokter: "Eppo, wat scheelt der aan?"
Eppo: "As ik mit mien vinger tegen mien veurheufd druk den dut t zeer, as ik 
mit mien vinger op mien knij druk den dut t zeer, as ik mit mien vinger
op mien lief druk den dut t ook zeer."
Dokter: "Ik wait t al, vinger is broken."
 

             KeuneginnedagÖrgel

t Mos net zo wezen... keuneginnedag vuil op zundag.
Domie in Hervörmde Kaark van Beem haar n bosschop aan gemainte te doun vlak noar t leste Amen.
Hai zee tegen örganist: "Goud opletten heur jong, magst naait eerder begunnen mit dien noaspel den vlak noa mien bosschop."
"Goud heur domie", zee ol Grounewold.
Noa de dainst vruig domie mensen om nog even zitten te blieven.
"Ja, broeders en zusters, het is namelijk zo dat onze kerk een nieuw dak nodig heeft. Ik verzoek een ieder die daarvoor honderd euro over heeft even te gaan staan."
Bosschap over, en ol Grounewold begon te speulen. t Wilhelmus...

In bibeltaik

Eppo is in bibeltaik omreden hai zien kennis vergroten wil.
Vraauw in bibeltaik vragt: "Mouten t swoare of lichte bouken weden?"
Eppo: "Dat geft niks, ik bin op fiets."

In rechtbaank

Geessie en Tais binnen schaaiden, mor rechter mout nog oetsproak doun over allimetoatsie.
"Ik heb dizze zoak hail sekuur bekeken," zegt rechter tegen Tais, "ik geef joen vraauw 700 euro in de moand."
Tais: "Dat vin k meroakels van joe, as t aits kin zel ik der ook nog n poar sìnten biedoun."

Amerikoan

Amerikoan ried deur Grunnegerlaand ien n huurauto.
Den ried hai bie Auwerderziel ien buurt n poar hounder dood mit zien huurwoagen.
Boer gait hail slim tekeer tegen Amerikoan.
Dei zegt tegen boer: "Keep quiet!"
"Kiep kwait, kiep kwait! Ik bin n hailebult kiepen kwait!" zegt boer terug.

Worst

             Gepko bie dokter: "Dokter, mien vraauw maint dat ik gek bin omreden ik
              van worst hol..."
              Dokter: "Onzin, ik hol ook van worst!"
              Gepko: "Mooi man, mout ie ais n moal bie mie kommen, ik heb der al
               tweihonderd verzoameld..."

Zwemmen

Ligt n man in t Damsterdaip.
Hai giert: "Ik ken nait zwemmen, ik ken nait zwemmen".
Tammo komt der langs, hai zegt: "Wat wilst wel, ik ken ook nait zwemmen, mor doar heurst mie toch ook nait over".

Roar pak...

Tammo kwam bie snieder Knipscheer.
Tammo: "Ik wol geern n pak mit ain buutse leger as aander, ain maauwe langer as aander en zeumen dij lösloaten bie t aantrekken."
Knipscheer: "Zukse pakken moak ik nait!"
Tammo: "Zo'n pak hejje al ais veur mie moakt..." 

Rekkertje

n Doene kirrel stapt bus in op Groot Maarkt.
Op d Hereweg begunt e te roupen: "Wel het n bundeltje 100-euros met n rekkertje der omhín verloren.?"
"Ik!," ropt n man achter in bus.
Kirrel antwoord vot: "Mooi, ik heb t rekkertje vonden."

Zo mooi

Hinderk en Oaltje lopen in Sodom deur Laangestroat.
Oaltje blift veur n etaloage stoan woar n schier klaid in hangt.
"Och Hinderk", zegt ze, "wat n mooi klaid vin'k dat."
"Vinst hom echt mooi?" vragt Hinderk.
"Joa man", zegt Oaltje, "ik vin hom zo mooi."
"Eerlieks woar?" vragt Hinderk.
"Joa, eerlieks woar, zo mooi."
"Goud", zegt Hinderk, "den goan wie anderweek weer kieken!"