Vraauw, de koopman is ter komen,
dij hail oet Westfoalen komt.
Ales heb ik joe mitnomen;
as ie 't zain, stoan ie verstomd.
Sloat oe slag, dizze dag.
Miene kiep het schone loading;
'k heb veur elk wat van zien goading;
wat je ook zuiken, altied keur;

en ik vraag hoast niks doarveur.

Brillen, beugels, waskelappen,
piepen klaain en piepen groot,
spaigeltjes en röttestappen,
goarn,swaart,wit,gruin, blaauw en rood.
Piepenlak, aalmenak,
riefkes, braaischij, boordeknoopkes;
aal wat 'k breng, 't is niks as koopkes,
wat je ook zuiken, altied keur;

en ik vraag hoast niks doarveur.

Braainaaln, snoefdeuzen, alloziekasten,
hemden, sloapmutsen, lödderaain,
tondeldeuzen, lepels, kwasten,
nappen van holt en ook van stain,
Belze kant, veterband,
lampegloazen, piepedoppen,
buusdouken, hupselen, snorrekoppen,
wat je ook zuiken, altied keur;

en ik vraag hoast niks doarveur. 

Beddelichters, moezevalen,
spaigeltjes en piepkerek,
stofkammen, potlood, spellen, nalen,
brilledeuzen, slim in trek,
onderrokken, swevelstokken,
zaalve tegen kolle in de handen,
tellers, ruimers, schoedebanden,
wat je ook zuiken, altied keur;
en ik vraag hoast niks doarveur. 
 
Veters, perels, nappen, kammen,
faailen, baandjes, beste taauw,
liekdoornzaalve, plaaisters, krammen,
goldbrons, testen, zakjes blaauw,
bloudkoralen, kamferbalen,
spenen, schouwiks, swaart-wit rokken,
moezevalen, bonestokken;
wat je ook zuiken, altied keur;
en ik vroag hoast niks doarveur.
 
Snorrebinders, mezzen, vörken,
beugeltazzen, horentaauw,
praimen, hoaken-ogen, körken,
buusdouken mit en bunder raauw,
schriefpapier, breng 'k joe hier;
horrelozies, inkt veur 't schrieven,
lampepoesters, kezerieven;
wat je ook zuiken, altied keur:
en ik vraag hoast niks doarveur.
 
Viefschaft, bozzels, schuddeldouken,
piepereukels, beddetiek,
tandestokers, daagse brouken,
smeersels tegen rimmetiek,
knoopsgatrek, slim in trek,
prima zaalf veur open bainen,
hozen, stuutsiekoor, wetstainen;
wat je ook zuiken, altied keur;
en ik vraag hoast niks doarveur.
 
Vraauw, nog veule schone zoaken
zitten in dij kiep van mie,
wilt oe nou oe keuze moaken,
kiek ais, heb ie niks der bie?
Dizze dag, sloat oe slag.
Miene kiep het schone loading,
'k heb veur elk wat van zien goading.
Watje ook zuiken, altied keur;
en ik vroag hoast niks doarveur.


Herman van der Meer,
pseudoniem van burgemeester Scholtens van Oude-Pekela 

Terug naar: Met een knipoog