De Schuddeldouk

  

Mit de schuddeldouk ging ter wel ais roar heer
Het was voak ain gegleer en gesmeer
De jongeren zellen der wel nait veul van waiten
En de olderen zei 't ook wel nait meer verdraiten
 
Mor ik wil joe geern wat vertellen van tôun
Wat kon je toch 'n bult mit zo'n schuddeldouk doun
Het begunde  s'mörns al vroug bie de heerd
Din was joe dij schuddeldouk al doalek veul weerd
 
Want joen hannen wazzen voel van t aaske en 't rout
En schuddeldouk schoonde dij degelk en goud
Din kovvie klaor moakn, de melkers kwammen weer
De kopkes mozzen schoon, dus de schuddeldouk mos der heer
 
Kinder kwam van ber of, ook grootmoe stond op
Almoal gaauw even de schuddeldouk om de kop
Din mozzen kinder noar schoul, 't was onder neus nog wat glad
Even de schuddeldouk en ze kwammen weer netjes op pad 

Boer kwam 's middags weer, haar wat mizze aan hannen
Piep was wat voel, wol ook nait best brannen
Even onder de pomp en vot was aal 't stof
En de schuddeldouk dreugde din alles weer of

 

Jong kwam weer oet schoul, haam bloud neuze kregen
Bie Hinderkien mos je n flot modder ofvegen
Kloas haarn dooie moes hail stief in zien haand
Mor de schuddeldouk muik alles weer netjes aan kaant
 
Hai, de muggen haren overal stippen op doan
Daor mos de schuddeldouk ook even over goan
Manlu wazzen veur 't eten ain borrel gewoon
Even de schuddeldouk deur glaskes, din wazzen dij ook weer schoon 

En kreeg je den verziede op zo 'n dag as Nijjoar
Mit schuddeldouk was je de haile dag kloar
Mit eulikouken eten, slim de hannnen onder smeer

Even schuddeldouk pakken en kloar was 't al weer

Kwam domie op hoesbezuik, och zo 'n man
Dij bai je gain kovvie in 'n doagse kopke 'an
Mor zundoagse kopkes konnen stovvig soms wezen 
Ook dizze kwoal kon je mit schuddeldouk genezen
 
Zo ging dat moar deur, tot s' avonds noa 't eten
Stoulen wazzen wat voel dij mog je nait vergeten
Dat ging voak hail makkelk, was 't toavel schoonmoakn doan
Din kon je over stouln even mit schuddeldouk goan
 
Lutje potje ging reren, hai de luier was nat
Even de schuddeldouk pakken en dreug was weer 't gat
Wollen kinder nait luustern of paasden nait op
Din kreeg ze 'n fleer mit de schuddeldouk om kop
 
Bie winterdag gebeurde 't dat schuddeldouk bevroor Even in kokend woater en ook dat was weer kloar
En omdat 't woater toch kookte, joa zo was 't moar net Wör doarvan deur moeke vot kovvie mor zet
 
En zo bin ik mit 'n schuddeldouk de dag ais rond goan En elk was op ber en het waark was weer doan
Din huil vot bie geutstain de schuddeldouk wacht